De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN: Verslag cao-onderhandelingen 9 oktober 2023

10 oktober 2023

Op 9 oktober 2023 heeft De Unie opnieuw overleg gevoerd met NN over jouw nieuwe cao.

De belangrijkste onderwerpen op 9 oktober waren:

  • structurele salarisverhoging
  • sociaal plan
  • vitaliteit
Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

We zijn nog vroeg in de onderhandelingen. Er worden nu nog geen concrete afspraken gemaakt. Wel wordt per onderwerp duidelijker waar voor partijen de ruimte ligt om dichter bij elkaar te komen.

Structurele salarisverhoging

De werkgever stelt een salarisverhoging van 4% per 1 juli 2024 voor. De Unie vindt dat de salarisverhoging per 1 januari 2024 moet worden toegekend. En we zijn van mening dat met deze salarisverhoging geen recht wordt gedaan aan de NN-medewerkers. Het standpunt van De Unie is dat rekening moet worden gehouden met de hoge inflatie in de tweede helft van 2022. De NN-medewerkers hebben toen fors koopkrachtverlies geleden.

De werkgever is zeer terughoudend om terug te kijken naar de cao 2021-2023, maar het was niet meer een harde “nee”. De werkgever wijst erop dat de salarissen bij NN relatief hoog zijn en dat de koopkrachteffecten niet voor iedereen even hoog zijn.

Sociaal plan

Het sociaal plan heeft een looptijd tot 31 december 2023. De Unie heeft voorgesteld het sociaal plan ongewijzigd te verlengen. Er zijn reorganisaties in voorbereiding waar veel medewerkers bij betrokken zijn. Een ingrijpende wijziging in het sociaal plan zal volgens ons voor onrust zorgen, zeker onder de medewerkers in het reorganisatiegebied. NN heeft duidelijk gemaakt dat nieuwe afspraken over het sociaal plan voor hen een belangrijke prioriteit is. NN vindt het niveau van het sociaal plan te hoog in vergelijking met andere verzekeraars. De werkgever heeft besloten een groot aantal artikelen van het sociaal plan aan te willen passen, bijvoorbeeld de beëindigingsvergoeding, het reistijdcriterium en het plaatsingsbeleid. Deze onderwerpen staan in de volgende vergadering op de agenda.

De Unie wil dit onderwerp graag met de leden bespreken. Daarom organiseren wij een online ledenvergadering op woensdag 18 oktober 2023 van 16.00 tot 17.00 uur. Vind jij het sociaal plan een belangrijke arbeidsvoorwaarde? Heb jij collega’s die ook willen meepraten over het sociaal plan? Vraag hen dan om ook aan te sluiten.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Vitaliteit

We hebben een goed gesprek gehad over het vitaliteitsverlof. Het is een nieuwe arbeidsvoorwaarde waar medewerkers blij mee zijn. De Unie wil enkele verbeteringen doorvoeren.

Twee voorbeelden van mogelijke verbeteringen:

  1. Niet iedereen kan twee maanden aaneengesloten verlof opnemen. Een mogelijke oplossing is om meer flexibiliteit toe te staan. Wel met behoud van het doel van de vitaliteitsregeling; even afstand nemen van het werk om weer nieuwe energie op te doen.
  2. In sommige teams leidt vitaliteitsverlof opnemen tot extra werkdruk bij de collega’s. NN kan dit voorkomen door bij het vaststellen van de benodigde fte per afdeling, ook rekening te houden met het gemiddelde percentage gebruik van het vitaliteitsverlof.

We hebben ook gesproken over onderwerpen als generatieverlof (80-90-100-regeling) en verlofsparen. De werkgever staat hier niet negatief tegenover, maar wil het wel bekijken in relatie tot andere voorstellen die oudere medewerkers betreffen. Afgesproken is dat NN in het volgende overleg een voorstel zal doen.

Agenda

De Unie organiseert op 18 oktober 2023 een ledenvergadering over het sociaal plan. Dit is onze voorbereiding op de cao-onderhandelingen van 31 oktober 2023 waarop wij voornamelijk over het sociaal plan zullen spreken. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de online vergadering.

Andere onderwerpen die we op 31 oktober bespreken zijn: salaris, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Contact

Heb jij vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

 

Gerelateerde berichten

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid