De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Pensioenonderhandelingen op 16 mei 2024

25 april 2024

Op 16 mei 2024 zijn er onderhandelingen over de NN-pensioenregeling. We spreken over aanpassingen in de huidige NN-pensioenregeling waarin nu actief pensioen wordt opgebouwd.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Context

In 2022 heeft De Unie in de cao-onderhandelingen bij NN ingestemd met een nieuwe beschikbare premieregeling. Sinds oktober 2022 is de actieve pensioenopbouw ondergebracht bij BeFrank. Deze pensioenregeling voldoet grotendeels aan de vereisten van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Deze wet is sinds juli 2023 van kracht. De Wtp geeft een overgangstermijn tot en met 31 december 2027 om de pensioenregelingen in overeenstemming te brengen met de Wtp.

Deze verplichting geldt ook voor de huidige pensioenregeling waarin nu actief pensioen wordt opgebouwd.

Voorbereidende studie

De Unie heeft de afgelopen maanden in een pensioenwerkgroep samen met NN onderzocht welke onderdelen van de huidige pensioenregeling nog niet voldoen aan de Wtp. De conclusie is dat het de belangrijkste taak is om het nabestaandenpensioen aan te passen. Ook moeten we spreken over het uitgangspunt van de Wtp dat pensioen wordt aangekocht in de vorm van een variabele uitkering. Dit wijkt af van de huidige systematiek om pensioen in de vorm van een vaste uitkering aan te kopen.

Voorbereiding pensioenonderhandelingen

De pensioenwerkgroep heeft haar werk afgerond en brengt advies uit aan cao-partijen. Cao-partijen bespreken dit advies op 16 mei 2024. Uiteraard kan De Unie ook onze eigen visie inbrengen. Het uitgangspunt van De Unie voor deze onderhandelingen wordt vastgesteld door de kaderleden. Wil jij graag meedenken over dit onderwerp? Als je lid bent van De Unie en je wilt meedenken over dit onderwerp kun je contact met de belangenbehartiger Inge de Vries opnemen. Je kunt bellen of appen via nummer: 06-5252 2091. Dan stuurt de belangenbehartiger je een uitnodiging voor het (online) overleg met de kaderleden.

Na de onderhandelingen

Wanneer De Unie en NN overeenstemming bereiken over aanpassing van de pensioenregeling, dan vragen we de  leden met een Compleet of extra lidmaatschap om een uitspraak. Vooralsnog gaan we er van uit dat de wijzigingen vanaf 1 januari 2025 zullen gelden.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid