De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Actualiteiten NN april 2024

17 april 2024

Wij houden de leden regelmatig op de hoogte van het overleg dat wij hebben met NN. Dit ledenbericht behandelt de belangrijkste gesprekspunten van het periodiek overleg van 3 april 2024 en de voortgang die wij maken met het overleg over pensioen. Belangrijk voor het overleg is de risicohouding van de deelnemers. Het NN-CDC-Pensioenfonds heeft een Risico preferentieonderzoek uitgezet. Dit is een belangrijke informatiebron voor De Unie bij ons overleg met NN.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioen

Sinds juli 2023 geldt in Nederland de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De Wtp geeft een overgangstermijn tot en met 31 december 2027 om de pensioenregelingen in overeenstemming te brengen met de Wtp. Dit geldt ook voor de gesloten pensioenfondsen.

Gesloten pensioenfondsen

Het grootste deel van de medewerkers van NN heeft te maken met een gesloten pensioenfonds. We zijn in overleg met de drie gesloten pensioenfondsen; NN-CDC-Pensioenfonds, Delta Lloyd Pensioenfonds en het Pensioenfonds ING. Verschillende werkgroepen zijn hard aan het werk om een transitieplan voor de overgang naar een regeling onder de Wtp voor te bereiden. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken pensioenfondsen. Een van de stappen daartoe is dat de fondsen een risicopreferentieonderzoek (RPO) doen.  Het NN-CDC-Pensioenfonds is dit onderzoek recent gestart. De beide andere pensioenfondsen hebben een RPO van recente datum. 

Risico preferentie onderzoek (RPO)

In het RPO wordt onderzoek gedaan naar de risicobereidheid en de risicodraagkracht van de deelnemers. Dit gebeurt door de deelnemers te vragen een enquête in te vullen. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt deels op de uitslag van dit onderzoek gebaseerd. En voor cao-partijen geeft deze enquête informatie voor ons overleg over het transitieplan. De medewerkers van NN hebben begin april een link ontvangen van het pensioenfonds. De enquête staat open tot 23 april 2024. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk medewerkers de RPO invullen.

Actieve pensioenregeling

De Unie participeert ook in een werkgroep die de huidige pensioenregeling moet aanpassen aan de Wtp. Het betreft beperkte aanpassingen want deze pensioenregeling is al grotendeels in overeenstemming met de wet. Deze werkgroep maakt goede voortgang, we verwachten volgende week nieuws te kunnen brengen.

Periodiek overleg april

Wij zijn geïnformeerd over de plannen van NN met Future Ready. NN bereidt de medewerkers middels dit programma voor op werken samen met AI (Artificial Intelligence). NN wil zich ontwikkelen tot een digitale en datagedreven organisatie. Een scholingsprogramma wordt ontwikkeld om medewerkers de gelegenheid te geven hun digitale capaciteiten te ontwikkelen.

Over het eerste kwartaal van 2024 hoeft NN geen WMCO-melding te doen. WMCO staat voor Wet Melding Collectief Ontslag, deze melding is verplicht als er in een kwartaal meer dan 20 ontslagen worden verwacht binnen een regio.

Het onderwerp individuele salarisstijging is nog niet besproken. De medewerkers die nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt, komen jaarlijks in aanmerking voor een individuele salarisverhoging. Tijdens de cao-onderhandelingen heeft NN kenbaar gemaakt dat de organisatie plannen heeft om de jaarlijkse individuele salarisstijging aan te passen. Dit onderwerp komt wellicht bij het volgende periodiek overleg op de agenda.

Volgende periodiek overleg

Het volgende periodiek overleg is op 8 mei 2024. De leden die een onderwerp op de agenda van het periodiek overleg willen zetten, kunnen daarover contact opnemen met de belangenbehartiger.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via Inge.de.vries@unie.nl.

 

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid