De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Verslag periodiek overleg 10 januari 2024

15 januari 2024

Leden van De Unie hebben tot en met donderdag 18 januari de tijd om te stemmen over de voorgestelde wijziging van de pensioenregeling. Zorg dat jij ook stemt! Verder praten we je bij over de individuele salarisverhoging-systematiek en de outsourcing van het closed book.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Stemmen over pensioenregeling PFI

De Unie en andere vakorganisaties, NN en Pensioenfonds ING (PFI) hebben een akkoord bereikt over wijziging van de pensioenregeling. Dit voorstel tot wijziging wordt aan de leden voorgelegd. Alleen als de leden instemmen, kan de aanpassing van de pensioenregeling PFI doorgaan. De leden van De Unie die pensioen hebben opgebouwd bij PFI, hebben hierover bericht ontvangen. Heb jij geen bericht ontvangen, maar wel pensioen opgebouwd bij PFI? Neem dan snel contact met De Unie op. Je krijgt dan alsnog een stemlink. De mogelijkheid om te stemmen staat open tot en met donderdag 18 januari 2024.

Periodiek overleg 10 januari 2024

De Unie heeft regelmatig overleg met NN over lopende zaken, uitwerking van cao-afspraken en actuele ontwikkelingen. Ook kan De Unie onderwerpen op de agenda plaatsen waar onze leden belang bij hebben. Dit periodiek overleg wordt circa 8 maal per jaar gehouden. Op 10 januari 2024 heeft De Unie een kort overleg gevoerd met NN. We hebben voornamelijk werkafspraken gemaakt over onder andere de tekst van de nieuwe cao en het sociaal plan. Maar ook over de uitwerking van de cao-afspraken van de nieuwe cao. Hiervoor wordt een planning opgesteld.

Uitwerken cao-afspraken

Dit betreft bijvoorbeeld de afspraak om voor 1 juli 2024 de systematiek van de individuele salarisverhoging te verbeteren zodat medewerkers sneller naar het maximumschaalsalaris groeien. Ook is afgesproken om door te praten over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. De Unie vindt het belangrijk dat medewerkers voldoende tijd en ondersteuning krijgen om de ontwikkelingen in hun vak bij te houden maar ook om zich breder te ontwikkelen. Zodat zij bij een mogelijke reorganisatie, makkelijker een baan bij een ander bedrijf kunnen vinden.

Contact

Zijn er onderwerpen die belangrijk zijn? Neem dan hierover contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

NN Group

NN Group: uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft uitgebracht….

Word gratis lid