De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland: Pensioenupdate

07 november 2023

In dit bericht informeren wij  je over de onderhandelingen voor een nieuwe pensioenregeling voor jou én Arcadis.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioen

Maandag 6 november 2023 hebben vakorganisaties en Arcadis het gehad over het invaren van de bestaande pensioenrechten en de te bepalen voorrangsregels. Allereerst een toelichting op wat invaren is. Met invaren worden de pensioenaanspraken en pensioenrechten die zijn opgebouwd in de huidige pensioenregeling omgezet naar de toekomstige nieuwe pensioenregeling. Invaren is als standaard gedefinieerd in de Wet Toekomst Pensioenen. De wetgever ziet invaren als belangrijk onderdeel om het nieuwe pensioenstelsel tot een succes te maken.

Arcadis en de vakbonden hebben besloten dat zij de standaard volgen en een verzoek tot invaren gaan doen aan het pensioenfonds. Het pensioenfonds neemt vervolgens een zelfstandig besluit over het wel of niet accepteren van dit verzoek. Pensioenfonds HNPF beoordeelt daarbij of zij invaren evenwichtig vindt voor alle belanghebbenden, te weten medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden. Gedurende het proces heeft een vereniging van oud-medewerkers en/of pensioengerechtigden een hoorrecht waarbij ze de mogelijkheid hebben om hun mening te geven over het besluit van sociale partners. Dit hoorrecht vindt plaats tijdens het breed overleg dat er is tussen Arcadis, pensioenfonds HNPF, vakbonden en vereniging van gepensioneerden Arcadis.

Het pensioenvermogen dat wordt ingevaren, wordt besteed aan verplichte reserves zoals het minimaal vereist vermogen (MVEV), voorziening operationele risico’s, kostenvoorziening en de solidariteitsreserve. Daarnaast willen partijen ook ruimte bieden aan een compensatie voor degenen die door de overgang naar het nieuwe stelsel een nadeel ondervinden. Bij al deze elementen hebben we vragen te beantwoorden als: wat is minimum, gewenst en maximumniveau, moeten we het wel of niet uit vermogen doen en in welke mate bij welke dekkingsgraden? Bij die laatste vraag komen we bij de te bepalen voorrangsregels. Als de dekkingsgraad bij het moment van invaren voldoende hoog is, dan kunnen we al onze verplichtingen en wensen financieren. In het transitiedocument moeten we ook vastleggen wat onze volgorde is als de buffer kleiner is op het invaarmoment.

Sociale partners zijn het erover eens dat korten op de ingegane pensioenen vermeden moet worden én een stabiele pensioenuitkering het eerste uitgangspunt is. Om dit te bereiken, moet er een solidariteitsreserve gevuld worden. Ook willen we eventuele financiële nadelen voor actieve deelnemers compenseren. Tot slot is er ook nog te kijken naar de gemiste voorwaardelijke indexatie uit het verleden. Het zou daarom goed uitkomen als de dekkingsgraad tot aan het invaarmoment op 1 januari 2025 hoog is én zo blijft. Daar komen we ook nog met het pensioenfonds over te spreken.

Donderdag 9 november aanstaande hebben de volgende pensioenbijeenkomst gepland staan. Dan gaan we het hebben over de teksten uit het transitieplan en de communicatie over het pensioenproces.

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Word gratis lid