De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

KPN: Cao-resultaat

15 december 2022

In de afgelopen periode is er intensief onderhandeld voor een nieuwe cao. Er is nu een onderhandelingsresultaat bereikt. We vragen de leden om hun stem uit te brengen.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

In het kort hieronder de afspraken en je kunt het hele akkoord hier nalezen.

Als de leden akkoord gaan zullen er op 4 momenten loonsverhogingen zijn:

De looptijd van de nieuwe cao is ééen jaar van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.
In december 2022: een éénmalige uitkering van € 400,- netto (gebaseerd op een voltijds dienstverband). Deze afspraak geldt ook voor uitzendkrachten.
In februari 2023: Een collectieve loonsverhoging volgens een glijdende schaal 4,9% voor schaal 4 naar 2,5% voor schaal 13.
Op 31 maart 2023: De normsalarissen worden eenmalig met 1% verhoogd. Hierdoor daalt iedereen 1% in de RSP (Relatieve Salaris Positie) en verbetert dus bij iedereen het lange termijnperspectief in de schaal met 1%. Voor de medewerkers die nu op 100% RSP staan wordt dat perspectief van 1% op 1 april 2023 al gerealiseerd doordat ze dan weer van 99% naar 100% RSP stijgen.
In april 2023: de individuele verhoging op basis van een verbeterde RSP-tabel. De individuele verhoging is afhankelijk van de RSP-tabel en die is gemiddeld met 0,5% per stap verbeterd waardoor de medewerkers van onder in de schaal naar boven in de schaal in maximaal 12 stappen komt in plaats van de 16 stappen uit de oude cao.
In juli 2023: Een collectieve salarisverhoging van 2,5%.

Dit betekent dat iedereen er minimaal 6% op vooruitgaat.

Op een aantal andere onderwerpen hebben we afspraken kunnen maken zoals invoering minimumloon in twee stappen en voorzetten van de RVU-afspraak.

Breng je stem uit

Het loon hadden we graag iets hoger gezien, maar dit bleek onhaalbaar. Op een aantal andere punten hebben we goede afspraken kunnen maken. En zijn daar tevreden over.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met 20 december 2022.

Als je vragen hebt naar aanleiding van de nieuwsbrief kun je mailen naar harma.pethke@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

KPN: Start cao-onderhandelingen

Afgelopen week is er een start gemaakt met de cao-onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao. Ontvang jij onze…

Word gratis lid