De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering, hospitality en inflight: Een update voor jou over de cao-onderhandelingen

27 maart 2024

In dit bericht informeren we je over de onderhandelingen voor de contractcatering, hospitality en inflight en het cateringcongres.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Contractcatering & hospitality

Op dinsdag 19 maart 2024 zijn er onderhandelingen voor de branche-cao geweest. De meeste tijd is er gebruikt voor een technisch overleg tussen een aantal kaderleden en vertegenwoordigers van werkgevers over de jaarurensystematiek. Het was géén onderhandeling maar een toelichtend gesprek over de dagelijkse praktijk van roosteren in deel A en B bij de verschillende cateraars en de zaken waar tegenaan gelopen wordt. Over en weer was het ervaren als een open gesprek waardoor er meer begrip voor elkaars standpunten is ontstaan. Wellicht dat dit ons gaat helpen in het verder brengen van de onderhandelingen want hier liepen de vakorganisaties en werkgevers wel op vast. Op woensdag 27 maart 2024 staat het volgende overleg gepland en komt dit terug op de agenda.

Inflight

Op donderdag 21 maart was er weer een onderhandeling voor de paragraaf inflight van de cao Contractcatering. De Unie heeft een kwalitatieve omschrijving gegeven van hetgeen wij willen bereiken op het gebied van de loonontwikkeling. De kenmerken van deze inzet zijn:

 • Het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden voor de paragraaf inflight in de cao Contractcatering moet aantoonbaar concurrerend zijn met de op Schiphol acterende bedrijven.
 • Het arbeidsvoorwaardenpakket bij KLM is het eerste referentiepunt.
 • Dit wordt ook zo ervaren door startende en ervaren medewerkers (toetsmoment).
 • De vergelijking is op drie kenmerkende functies op basis van Orba-functieweging én cao-salarisvergelijkingen.
 • De vergelijking is over de gehele beoogde cao-periode.
 • De beoogde loonsverhoging is een combinatie van een vast bedrag en een vast percentage.
 • Het gehele loongebouw is in een uitlegbare en passende verhouding.
 • Er komen/zijn heldere ontwikkelpaden om door te kunnen groeien in functies, schalen en loon.
 • Er komt een nieuw functiehuis inclusief inflightdeel.
 • De medewerkers de mogelijkheid te bieden om over te stappen van 93,3% naar 100% en de ingeroosterde ATV-dagen (code 028) in te roosteren van maandag tot en met vrijdag waardoor er een betere opkomstspreiding is en medewerkers ook meer loon kunnen verdienen.

Werkgevers hebben de vakorganisaties daarna een nieuw loonbod gedaan. Voorstel werkgeverszijde:

 • Iedereen gelijk belonen (uitgangspunt vakbonden) € 200,- + 3%.
 • Versterken schaal I (+ 2,5%) om meer kwaliteit binnen te halen.
 • Versterken schaal II (+ 1,5%) om doorgroei te stimuleren, vooruitlopend op de Nieuwe Fabriek.
 • Reparatie knik bij schaal III door opschuiven trede III.0 vervallen.
 Schaal    I     II    III   IV     V    VI   VII   VIII
 Start  15.3%  13.9%  14,1%  11,2%  10,4%  9,7%  9,1%  8,6%
 Einde  14,6%  13,0%  13,2%  12,5%  9,6%  8,8%  8,3%  7,8%
 • Uitstroom voorkomen door een extra trede schaal IV (2% extra uitloop).

Het voorstel van De Unie om van 93,3% naar 100% te gaan voor een voltijd contract willen werkgevers meenemen in hun pilot zelfroosteren. Daarna kunnen we toetsen of we dit een vast onderdeel van de cao kunnen maken. Als cao-partijen het eens zijn over de pilot, moet deze ook met de ondernemingsraad (OR) van iedere organisatie worden afgestemd. Op woensdag 27 maart 2024 onderhandelen we verder.

Cateringcongres

Op maandag 15 april 2024 is het Cateringcongres van 10.30 uur tot 17.00 uur in de Jaarbeurs te Utrecht. Deelname is kosteloos en als werknemer in de catering, hospitality of inflight kan je er doorbetaald verlof voor krijgen. Voor een lunch en borrel wordt gezorgd en de reis- en parkeerkosten worden vergoed. Aanmelden voor het congres Catering en hospitality: samen gastvrij! kan via belangenbehartiger. Laat jouw stem horen en deel jouw waardevolle ervaringen van de werkvloer. Samen gaan we op zoek naar manieren om een duurzame toekomst te creëren waarin alle (nieuwe) medewerkers een goed plek hebben binnen onze bedrijven.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact met de belangenbehartiger Emanuel Geurts wil hebben, dan kan je hem bereiken via email emanuel.geurts@unie.nl of bel naar 06-5252 2074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met het Service Center via 0345-851 963, via sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

Contractcatering: we zijn eruit!

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt voor de cao contractcatering, hospitality en…

Word gratis lid