De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering, hospitality en inflight: hoe zijn de laatste cao-onderhandelingen verlopen?

11 april 2024

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de onderhandelingen voor de contractcatering, hospitality en inflight.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Contractcatering en  hospitality

Dinsdag 9 april 2024 zijn er onderhandelingen geweest over de cao voor de contractcatering, hospitality en inflight. De gesprekken vinden plaats via twee tafels, namelijk de inflighttafel en de zogenoemde brede tafel. Het goede nieuws is dat partijen er voor wat betreft de inflight met elkaar uit zijn gekomen. Aan de brede tafel is dat nog niet gelukt. Over een aantal laatste punten hebben de werkgevers nog onderling overleg te voeren. Donderdag 11 april laten de werkgevers hun standpunt hierover weten aan de vakbonden. Afhankelijk hiervan kan dit leiden tot een resultaat aan de brede cao-tafel of niet.

Omdat de arbeidsvoorwaarden van medewerkers in contractcatering, hospitality en inflight in één cao staan, is er pas sprake van een onderhandelingsresultaat (en nieuwe cao) als op alle onderdelen instemming is. Zolang die er niet is, kunnen we de inhoud ervan nog niet met je delen, want die kan namelijk nog wijzigen. Wij realiseren ons dat iedereen wil weten waar die aan toe is, maar met deelinformatie volgt er naar ons idee alleen maar meer onduidelijkheid. We vragen daarom nog wat geduld.

Inflight

Goed nieuws! Na acht onderhandelingsrondes is er een heel mooi resultaat bereikt tussen de werkgevers en De Unie, FNV Catering, en CNV Vakmensen voor de inflightparagraaf van de cao contactcatering. De werkgevers en vakbonden gaan het onderhandelingsresultaat nog voorleggen aan de achterban.

Zoals wellicht bekend is, is de inflightparagraaf onderdeel van de brede cao contractcatering. Dit betekent dat er pas een cao is als er ook op de tafel van de brede cao een akkoord wordt bereikt. Op dit moment wordt er nog over een aantal punten onderhandeld. Deze punten raken de inflightparagraaf niet. Om het proces aan de tafel van de brede cao niet te verstoren, kunnen er helaas nog geen details over het resultaat van de inflightparagraaf gedeeld worden. Ook moeten de details van het onderhandelingsresultaat nog worden uitgeschreven, zodat er geen ruis op de lijn kan zijn over deze details. Dit vraagt helaas nog wat tijd.

De contractcatering cao liep 1 april 2024 af. Ondanks dat er nog geen formeel akkoord is op de cao, hebben inflight-werkgevers, zonder dat zij hiertoe verplicht zijn, besloten om bij het salaris van april wel al een loonsverhoging door te voeren in lijn met het bereikte onderhandelingsresultaat.

Zodra er nieuws is vanuit de onderhandelingen over de brede cao, delen wij dit uiteraard met je. Dan delen partijen ook de details (percentages en bedragen) van het behaalde resultaat van de inflightparagraaf. We verwachten dat dit binnen afzienbare tijd het geval is.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben met onze belangenbehartiger Emanuel Geurts, mail dan naar emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met het Service Center via 0345-851 963, via sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

Contractcatering: we zijn eruit!

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt voor de cao contractcatering, hospitality en…

Word gratis lid