De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Tata Steel Tubes: Aangekondigde reorganisatie

20 maart 2024

Vandaag zijn de medewerkers geïnformeerd over de aangekondigde reorganisatie en heeft de directie van Tata Steel Nederland Tubes BV ook De Unie op de hoogte gebracht over deze reorganisatie en de eventuele gevolgen hiervan.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Reden voor de reorganisatie

De directie heeft aangegeven dat de voornaamste reden voor deze reorganisatie het volumeverlies is als gevolg van de aanhoudende concurrentie op de markt voor precisiebuizen. Dit heeft geleid tot overcapaciteit binnen het bedrijf. In de afgelopen jaren zijn er negatieve resultaten geboekt, die de laatste twee jaar verder zijn verslechterd. Ondanks de verschillende maatregelen om dit tegen te gaan, bleef de marktvraag zwak en waren er te weinig orders om de laslijnen voldoende te bezetten, wat resulteerde in hoge kosten.

Maatregelen die worden genomen

Om de winstgevendheid te verbeteren, heeft de werkgever besloten tot een aantal ingrijpende maatregelen. Dit zal helaas gevolgen hebben voor de medewerkers van de vestigingen in Oosterhout en Zwijndrecht. Er worden machines gesloten, waaronder drie precisie laslijnen (M16, M18 en M92) en de zaagmachines Rattunde 1 en 2. Het doel hiervan is om de overcapaciteit binnen de productgroep Precisiebuizen te verminderen.

Gevolgen voor medewerkers

Deze maatregelen zullen naar verwachting leiden tot het verlies van 120 arbeidsplaatsen. Er is een adviesaanvraag ingediend bij de ondernemingsraad (OR). Het is belangrijk op te merken dat deze voorgenomen reorganisatie bij Tubes volledig losstaat van de bedrijfsbrede reorganisatie die in november 2023 in IJmuiden is aangekondigd.

Hoe kan De Unie je helpen?

De OR zal de adviesaanvraag van de werkgever kritisch beoordelen. Tot de OR een advies uitbrengt, mag de werkgever geen uitvoering geven aan de aangekondigde maatregelen. We zullen wel snel starten met het overleg met de werkgever om een sociaal plan af te spreken om de nadelige gevolgen voor de medewerkers zo veel mogelijk op te vangen. We zullen hierbij nauw samenwerken met de OR. De eerste bijeenkomst hiervoor staat gepland op 9 april aanstaande. We zullen onze leden bijstaan die onze hulp en advies nodig hebben tijdens deze moeilijke periode en hen op de hoogte houden van het onderhandelingstraject voor een sociaal plan en andere ontwikkelingen gedurende de reorganisatie.

Laat je collega’s ook lid worden!

Het is altijd vervelend als je te horen krijgt dat juist jij boventallig wordt. Als het goed is, vertelt de werkgever in dat geval jou wat dit precies betekend voor je. Maar we kunnen ons  voorstellen dat je jouw vragen het liefst met een andere partij bespreekt. Je kunt als lid van De Unie met de algemene vragen, over de reorganisatie ook terecht bij ons Service Center via sc@unie.nl.

Als de werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt, kun je met een Compleet lidmaatschap deze door ons laten controleren. Ook als je een nieuwe baan vindt en je een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden, kun je die met een Compleet lidmaatschap door ons laten controleren.

Met een Compleet lidmaatschap weet je wat de toegevoegde waarde is om lid te zijn van De Unie. Niet alleen stemmen over de cao, maar zeker ook voor individuele vragen en ondersteuning vanuit De Unie.

Contact

Zijn er nog vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Suat Koetloe via suat.koetloe@unie.nl of op 06-5252 2061.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid