De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Tata Steel: De aangekondigde reorganisatie is ingeslagen als een bom!

15 november 2023

Op maandag 13 november 2023 kondigde Tata Steel aan dat er binnenkort 800 arbeidsplaatsen vervallen. Dat raakt 500 Tata-medewerkers. De andere 300 arbeidsplaatsen betreft vacatures die niet vervuld worden en externe inhuur. De mededeling is hard aangekomen bij iedereen. Ik kan me voorstellen ook voor jou als medewerker.

WORD LID

 

Een forse reorganisatie

Dat er maatregelen aan zaten te komen, hing wel in de lucht. De afgelopen periode zijn De Unie en haar collegabonden al – onder geheimhoudinggeïnformeerd dat er iets moet gebeuren. Maar dat bleef nog heel vaag. Voordat jij en je collega’s zijn geïnformeerd, kregen de vakbonden afgelopen maandag de concrete aantallen te horen. Ook wij zijn verrast door de forse ingreep die Tata Steel heeft aangekondigd.

In de presentatie die wij maandag hebben gehad, heeft Tata Steel concrete aantallen genoemd. Opvallend daarbij is dat wel op hoofdlijnen bekend is waar de reductie plaatsvindt (staffuncties en functies van FG 17 en hoger), maar dat nog niet duidelijk is waar precies arbeidsplaatsen worden gereduceerd. Er is nog geen adviesaanvraag hierover richting de medezeggenschap gegaan.

Hoe nu verder?

Het is gebruikelijk dat op het moment dat een werkgever een reorganisatie aankondigt, er meteen een adviesaanvraag richting de ondernemingsraad gaat. In een adviesaanvraag staat concreet waar hoeveel arbeidsplaatsen vervallen en waarom. Die concreetheid is er hier dus nog niet. Tata Steel heeft aangekondigd dat die duidelijkheid er over 2-3 weken wel is.

Bij de beoordeling van de adviesaanvraag kijkt de COR naar het nut en noodzaak van de reorganisatie. Dan vindt dus de beoordeling plaats of er wel 800 arbeidsplaatsen moeten vervallen op de plekken die Tata Steel roept. En of outsourcen van onderdelen nuttig dan wel noodzakelijk is. Pas nadat de COR een advies heeft gegeven over de voorgenomen reorganisatie, kan de werkgever eventueel onder voorwaarden – tot implementatie van de reorganisatie overgaan.

Er zijn geluiden gehoord dat Tata Steel voorafgaand aan de uitkomst van het adviestraject al aan sommige medewerkers wil laten weten dat hun baan vervalt. Dat mag Tata Steel niet met stelligheid doen. De COR moet immers nog beoordelen of dat wel zo is. Wel kan Tata Steel je laten weten dat ze het voornemen heeft  om je baan te laten vervallen.

Zit jij in een situatie dat Tata Steel wel met stelligheid roept dat je baan vervalt? Neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl. Een individuele belangenbehartiger adviseert je vervolgens wat je het beste kunt doen. Hans Korver, de belangenbehartiger voor Tata Steel ontvangt graag een kopie van jouw vraag aan ons Service Center. Omdat hij dan bij Tata Steel wil terugleggen dat ze een stap hebben gezet die niet zomaar kan.

De planning is dat we over 2-3 weken ook gaan beginnen met de onderhandelingen voor een sociaal plan. Voordat we dat doen, wil ik graag weten wat onze leden en hun collega’s belangrijk vinden dat we regelen in het sociaal plan. De eerste datum voor het overleg van het sociaal plan is nog niet gepland. Bovendien zijn er nog aardig wat vaagheden in de plannen van Tata Steel.

Het is daarom nog niet handig om op zeer korte termijn al een ledenvergadering in te plannen. Er is namelijk niet meer concrete informatie dan de medewerkers van Tata Steel afgelopen maandag van hun werkgever gehoord hebben. Zodra er wel meer informatie is, wordt er door de belangenbehartiger Hans Korver een ledenvergadering georganiseerd waarin hij de inzet  wil afstemmen voor de onderhandelingen over het sociaal plan.

Uiteraard gaat De Unie zich de komende periode inzetten om meer concrete informatie boven tafel te krijgen en om de onderhandelingen voor het sociaal plan voor te bereiden.

WORD LID

 

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen op opmerkingen over dit bericht, neem dan contact met de belangenbehartiger, Hans Korver via hans.korver@unie.nl of bel met 06-52522073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid