De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

De Golfbranche: nieuw resultaat cao-onderhandelingen

20 maart 2024

Onlangs hebben medewerkers van Golfclubs aangesloten bij NVG hun mening kunnen geven over het resultaat van de besprekingen voor een nieuwe cao. Een meerderheid van medewerkers heeft tegengestemd, met name vanwege de loonafspraken.

Hoewel deze uitslag natuurlijk niet de uitslag was waar wij op hadden gehoopt, hebben we de uitslag wel ter harte genomen. Afgelopen weken hebben we dan ook intensief verder overlegd met de werkgevers om tot een aangepast resultaat te komen. En dat is gelukt. Lees hier de volledige tekst van het nieuwe resultaat, for the english version of the negotiation result click here. Een resultaat dat hopelijk wel op voldoende draagvlak kan rekenen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wat is er veranderd ten opzichte van het vorige resultaat?

 • De collectieve loonsverhoging per 1-1-2024 wordt verhoogd naar 5%.
  De loonsverhoging per 1-1-2025 blijft 3%.
  Toelichting:
  De collectieve loonsverhoging per 1-1-2024 sluit hiermee beter aan bij de gemiddelde loonsverhoging in Nederland over 2024. De Nederlandse Bank geeft aan dat de inflatie in 2024 zal zakken naar 2,9% en dat deze in 2025 verder zal zakken naar 2%. Daarmee is – in tegenstelling tot voorgaande jaren – het de verwachting dat de collectieve loonstijgingen van in totaal 8% flink hoger zal zijn dan de inflatie. En dat is goed nieuws.
 • Afgesproken is dat alle medewerkers een collectieve loonsverhoging(en) krijgen. Dus ook als je nu (al) meer verdient dan het maximum salaris van je schaal.
 • De afspraak om te komen tot een nieuw, verbeterd loongebouw hebben we verder aangescherpt. Wij streven ernaar het verbeterde loongebouw per 1 januari 2025 te implementeren, tijdens de looptijd van deze cao.
  Toelichting:
  De bedoeling is dat functies en cao-lonen beter aansluiten bij de praktijk in de sector (meer functies/functiegroepen en betere/hogere salarisschalen). Het beloningsniveau van de cao moet ook beter gaan aansluiten bij het algemene beloningsniveau in Nederland en bij vergelijkbare sectoren (zoals Horeca, Hoveniers en recreatie). Dit heeft met name voor de lagere loonschalen een positief effect omdat de verschillen daar het grootste blijken zijn.

Wat blijft hetzelfde

Naast deze aanpassingen blijven de overige verbeterde cao-afspraken uit het eerdere onderhandelingsresultaat natuurlijk gewoon bestaan.

Zo wordt de jaarlijkse minimale periodieke-/individuele loonsverhoging verdubbeld van 1% naar 2% en is de reiskostenregeling geen aanbeveling meer maar een cao afspraak. En iedereen heeft nu recht op de reisonkostenvergoeding (was eerst een aanbeveling). Heb je nu al een betere reiskostenregeling, dan blijft deze natuurlijk gewoon bestaan. De cao is tenslotte een minimum cao. En omdat het wettelijke minimumloon flink hoger is geworden, hebben we ook de maxima van de loonschalen 2, 3 en 4 flink verhoogd. Hierdoor is ook het perspectief van veel werknemers een stuk beter geworden.

Daarnaast gaan we komende tijd verder met elkaar in overleg over de noodzakelijke aanpassingen van de pensioenregeling in verband met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen en wordt de regeling ‘onwerkbaar weer’ aangepast.

Hoe verder?

Met dit resultaat denken we dat we het maximale hebben bereikt. Maar geen nieuwe cao zonder voldoende draagvlak onder medewerkers. Dat is altijd het uitgangspunt geweest. En dat blijft zo. Daarom mogen medewerkers in de sector zich ook nu uitspreken over dit verbeterde resultaat. Binnenkort ontvangen medewerkers in de sector meer informatie om opnieuw te kunnen stemmen.

Maar wat gebeurt er als een meerderheid van de medewerkers weer niet akkoord gaat?

Dan ontstaat er een lastige situatie en komt het voortbestaan van deze cao in gevaar. Wij zouden dat heel jammer vinden omdat we juist met elkaar een weg zijn ingeslagen om deze  cao de komende jaren echt te gaan verbeteren en uitbouwen.

Wij roepen alle medewerkers dus op om te gaan stemmen!

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Huug Brinkers via huug.brinkers@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Golfbranche: akkoord bereikt

Op 5 december hebben we met de werkgevers in de Golfbranche wederom een akkoord bereikt voor een nieuwe cao. En…

Word gratis lid