De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Rabobank: Pensioenregeling

01 juni 2023

In het nieuws heb je het waarschijnlijk al gezien dat de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) afgelopen dinsdag 30 mei 2023 is aangenomen in de Eerste Kamer. Daarmee is definitief besloten dat het nieuwe pensioenstelsel er komt.

Word gratis lid!

 

Hoe nu verder?

De wet verplicht alle actieve pensioenfondsen om over te gaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Wettelijke moet dit vóór 1 januari 2028 zijn gerealiseerd. Hoewel het nog een tijd zal duren voordat de overgang naar het nieuwe stelsel een feit is, wordt achter de schermen door De Unie, de andere sociale partners en het Rabobank Pensioenfonds hard gewerkt aan deze transitie. Bij de vorige cao-onderhandelingen hebben we de eerste stap al gezet. Maar er moet nog veel gebeuren.

Belangrijke besluiten

De komende tijd gaan we de nieuwe regeling ontwerpen. Hiervoor moeten een aantal besluiten worden genomen. Onder andere over invaren, de keuze tussen de flexibele en solidaire premieregeling en de aanpassing van het Nabestaanden Pensioen. De Unie betrekt de leden bij deze besluiten.  De leden zullen daarom de komende maanden regelmatig pensioeninformatie ontvangen.

Risicopreferentie onderzoek

Halverwege juni ontvangen de medewerkers een uitnodiging om deel te nemen aan een risicopreferentie-onderzoek. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijke partij uitgevoerd namens het Rabobank Pensioenfonds om te inventariseren hoe jij en andere deelnemers kijken naar beleggingsrisico’s. Deze input is van belang voor het beleggingsbeleid, en voor het ontwerpen van de nieuwe pensioenregeling.

Contact

Heb je vragen over dit bericht, over de Wet toekomst pensioenen of over het proces om de nieuwe pensioenregeling tot stand te brengen? Neem dan contact op. Dit kan door een e-mail inge.de.vries@unie.nl te sturen naar jouw belangenbehartiger, Inge de Vries of bel naar: 06-5252 2091.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid