De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

UWV: Verslag overleg cao 24 november 2022

25 november 2022

De onderhandelingen voor de UWV-cao 2023 zijn helaas tot nu toe niet positief verlopen. Op 24 november 2022 is er weer overleg geweest. De bedoeling was om verder stappen te maken op het financiële dossier. Maar er is een grote kloof tussen enerzijds de inzetbrieven van vakorganisaties en anderzijds het voorstel van de UWV.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

 

Structurele salarisverhoging

De UWV biedt een salarisverhoging van 4% voor een cao met een looptijd van
1 jaar. Dit is niet voldoende om jouw verlies aan koopkracht te repareren. Daarbij komt ook nog dat UWV aangeeft niet veel ruimte te hebben om de arbeidsvoorwaarden verder te verbeteren. Wij trekken hieruit de conclusie dat de UWV-cao 2023 niet alleen met onderhandelen kan worden afgesloten. Wij willen naast koopkrachtreparatie ook nog andere afspraken maken die geld kosten.

Gevolgen voor pensioen

Het pensioenfonds heeft aangegeven dat ze een uitspraak van de cao-partijen nodig hebben over de hoogte van de pensioenpremie. Als de cao-partijen dit niet doen dan zal het pensioenfonds zelf in moeten schatten wat de structurele salarisverhoging zal worden. Het pensioenfonds heeft gewaarschuwd dat dit zal leiden tot een opbouwkorting voor het jaar 2023. Vakorganisaties hebben er bij UWV sterk op aangedrongen om het pensioenfonds te verzekeren dat cao-partijen de bij salarisverhoging vereiste pensioenpremie zullen afdragen. Deze afspraak zou het pensioenfonds in staat stellen om een volledige pensioenopbouw te garanderen voor het komende jaar. Maar de UWV weigert deze afspraak te maken.
UWV handelt hiermee in strijd met de huidige cao, omdat partijen daarin de intentie hebben vastgelegd om volledige pensioenopbouw te bereiken in de periode tot en met 2027.

Reiskostenvergoeding

De UWV heeft een voorstel gedaan om de reiskostenvergoeding te verhogen. De Unie vindt dit voorstel nog niet voldoende. Wij hebben voorgesteld de kilometervergoeding te verhogen tot het fiscaal toegestaan maximum. UWV houdt vast aan het eerder ingenomen standpunt dat medewerkers die niet met het openbaar vervoer reizen dit financieel moeten voelen. De UWV verwacht zo de medewerkers in de bus en trein te kunnen jagen. UWV geeft aan wel bereid te zijn om afspraken te maken voor medewerkers voor wie reizen met het openbaar vervoer niet doelmatig is. Uiteraard wil De Unie deze insteek wel verder verkennen. Ook lijkt UWV de vergoeding van dienstreizen wel te willen verhogen, ook de parkeerkosten en andere aanvullende kosten die je maakt tijdens een dienstreis worden in de toekomst door UWV vergoed. Er zijn dus verbeteringen mogelijk in de reiskostenvergoeding, maar of dit voldoende zal zijn voor de leden van De Unie vraag ik mij af.

Eenmalige uitkering december 2022

De UWV heeft besloten om in december van dit jaar een éénmalige uitkering te geven van € 500,- netto per medewerker.

De voorwaarden voor de regeling zijn:

  • Iedereen die op 1 december 2022, op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is bij UWV komt in aanmerking voor de uitkering.
  • Je ontvangt, ongeacht je arbeidsomvang, een bedrag van € 500,- netto.
  • De betaling vindt plaats met de salarisbetaling van december 2022.
  • Uitzendkrachten die op 1 december 2022 werkzaam zijn voor UWV ontvangen de uitkering van € 500,- netto via het uitzendbureau.
  • De vergoeding wordt onbelast uitgekeerd, maakt geen onderdeel uit van je belastbaar inkomen en is niet pensioengevend. De éénmalige uitkering heeft daarom geen invloed op inkomensafhankelijke bijdragen zoals huur- en zorgtoeslag.
  • In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de werkgever.

De vakbonden waarderen deze uitkering, maar constateren dat de kloof om een cao voor 2023 af te sluiten nog te groot is.

Overige arbeidsvoorwaarden

In de voorstellenbrief van De Unie zijn meer onderwerpen opgevoerd. Zo hebben we gevraagd om een vergoeding voor thuiswerken, hebben we gewezen op het belang van correcte functiebeschrijvingen en hebben we voorgesteld de flexkrachten sneller een vaste baan aan te bieden. Deze onderwerpen zijn nog steeds belangrijk en wij willen hier zeker goede afspraken over maken.

Hoe verder?

De inschatting van de onderhandelingsdelegatie van De Unie is dat we zo geen cao kunnen afsluiten. De financiële ruimte die UWV zegt te hebben, is niet groot genoeg in deze uitzonderlijke tijd van extreem hoge inflatie. We hebben er bij UWV op aangedrongen dat ze teruggaan naar de minister om meer geld te bedingen. Maar UWV weigert dit te doen en geeft zelfs aan hier geen enkele aanleiding toe te zien. De UWV stelt dat de medewerkers ook moeten meedragen in de kosten van de hoge inflatie. Volgens de UWV doen de overheid en de werkgever al genoeg, de overige kosten moeten de medewerkers zelf dragen.

Wat is jouw mening?

Jouw mening is belangrijk voor De Unie.

  •  Is 4% structurele salarisverhoging (bij een éénjarige cao) naar jouw mening acceptabel?
  • Wat vind jij van het voorstel tot verbetering van de reiskostenvergoeding?

Stuur je mening naar het volgende e-mailadres: inge.de.vries@unie.nl

Wat kun je nog meer doen?

Stuur dit ledenbericht door naar je collega’s, ook zij kunnen hun mening geven en zo meehelpen om een passende cao af te spreken.

Word lid

Als De Unie meer leden heeft, kunnen we ook meer invloed uitoefenen en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. Lid worden kan hier.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger Inge de Vries via inge.de.vries@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

UWV: Pensioenregeling

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

UWV: Verslag diverse overleggen

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

Word gratis lid