De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

dsm-firmenich: Overdracht van aandelen DSM Pension Services B.V. aan Stichting PDN

14 juli 2023

Op 13 juli 2023 om 08.30 uur kondigde DSM Nederland B.V. (bij monde van president Joris de Beer) het voornemen aan om de activiteiten van DSM Pension Services B.V. (DPS) en de hierbij betrokken medewerkers over te dragen aan de Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Deze aankondiging was onder embargo tot 09:00 uur.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Over het voornemen om de zeggenschap over DPS over te dragen aan PDN is de Centale Ondernemingsraad om advies gevraagd (Art. 25 lid 35 Wet op de Ondernemingsraden). Werknemersorganisaties zijn uitgenodigd (overeenkomstig art. 4 van de SER Fusiegedragsregels) om een oordeel te vormen over het voornemen.

Als het goed is, zijn de betrokken medewerkers via de bekende informatiekanalen zoals (town-hall) presentaties en intranet geïnformeerd over de voorgenomen transactie. Bovendien is er ook een persbericht uitgegaan.

Dit voorgenomen besluit heeft direct betrekking op onze leden die werkzaam zijn voor DSM Pension Services B.V. (of medewerkers die ten minste 75% werkzaam zijn voor DPS).

Werknemersbelangen zijn op de eerste plaats gelegen op het vlak van arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid.

Arbeidsvoorwaarden

Uitgangspunt is dat de betrokken medewerkers hun huidige arbeidsvoorwaarden behouden met uitzondering van bedrijfsspecifieke regelingen, waarvoor een alternatief kan komen. Arbeidsvoorwaarden uit de cao gaan dus zo veel als mogelijk over.

Werkgelegenheid

Alle circa 65 medewerkers gaan mee onder de voorgenomen transactie.

Ben jij werkzaam voor DSM Pension Services B.V.?

Dit bericht hebben wij naar alle leden gestuurd die volgens onze ledenadministratie werken bij onderdelen van DSM-firmenich in Nederland. Voor de meesten “ter kennisname”. Het gaat uiteraard in het bijzonder om onze leden bij DPS aan. Ben jij werkzaam voor DPS laat mij dat dan weten via email john.kapteijn@unie.nl. Stel mij ook op de hoogte van jouw oordeel over dit voorgenomen besluit. Vermeld dan in de onderwerpregel: DPS-INPUT-OORDEEL.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger, John Kapteijn, via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid