De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao Banken: Voorstellenbrief pensioenoverleg

12 februari 2024

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Deze wet schrijft voor dat alle pensioenregelingen uiterlijk op 1 januari 2028 moeten voldoen aan de voorschriften van deze nieuwe wet. Veel pensioenregelingen die vallen onder de werkingssfeer van de cao Banken moeten worden aangepast.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Onderhandelingen

Op dinsdag 13 februari 2024 beginnen de onderhandelingen over de minimum pensioenregeling in de cao Banken. Omdat de cao Banken een minimum pensioenregeling kent, heeft de uitkomst van dit overleg niet direct gevolgen voor het pensioen van onze leden. Met deze onderhandelingen willen we een solide basis bieden voor de pensioenonderhandelingen die per bank moeten worden gehouden. Deze aanpassing is nodig geworden door de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) in juli 2023.

Voorstellenbrief

Het kader dat De Unie passend acht, is opgenomen in onze voorstellenbrief.

In de voorstellenbrief is aandacht voor verschillende aspecten:

  • de voorwaarden waaraan de pensioenregeling ten minste moet voldoen
  • versterking van de onderhandelingspositie van de ondernemingsraden
  • versterking van de zeggenschap van de deelnemers

Aanpassingen pensioenregeling

Nadat het pensioenoverleg is afgerond kunnen de banken en ondernemingsraden aan de slag om, met inachtneming van het gegeven cao-kader, de pensioenregeling aanpassen om te voldoen aan de Wtp. Omdat de cao een minimum-pensioenregeling heeft, zal er ruimte zijn om boven de cao uit te gaan. Dit is vergelijkbaar met de huidige situatie waar veel pensioenregelingen een betere voorziening bieden dan de minimum-pensioenregeling in de cao.

Niet bij alle bedrijven pensioenoverleg

Voor sommige banken geldt een andere situatie, zij hebben gebruik gemaakt van de zogenaamde eerbiedigende werking. Dan blijven twee pensioenregelingen naast elkaar bestaan. Een Wtp-regeling voor de nieuwe medewerkers en een oude regeling die van toepassing blijft voor de medewerkers die voor de in werking treding van de Wtp in dienst waren.

Vervolg

Onze leden ontvangen een verslag van het overleg van 13 februari 2024.
Op 27 februari 2024 is het tweede overleg.

Contact

Heb je vragen over dit bericht of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan svp contact op met onze belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid