De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ABN AMRO pensioenfonds zoekt nieuwe bestuursleden

16 december 2022

Op 30 juni 2023 eindigt de zittingsperiode van de leden van het huidige Verantwoordingsorgaan (VO) van ABN AMRO Pensioenfonds. De verkiezingen voor een nieuw VO, met een zittingsperiode voor leden namens de gepensioneerden van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2027, worden van 10 april tot en met 24 april gehouden.

Heb jij een positief-kritische instelling en kennis van en interesse in pensioenen? Ben je bereid om de jouw ontbrekende kennis over alles wat voor een goede taakvervulling van het VO nodig is op te doen? En heb je voldoende tijd of kan je voldoende tijd vrijmaken voor het lidmaatschap aan het VO?

Dan nodigen wij je uit om je kandidaat te stellen voor een functie in het bestuur van het VO ABN AMRO Pensioenfonds. Hier vind je meer informatie over de competentie visie.

De rol en verantwoordelijkheden van het Verantwoordingsorgaan liggen op drie terreinen:

  • Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan geeft hierover jaarlijks een oordeel aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder het verslag van de Niet-Uitvoerend Bestuurders (NUB) die toezicht houden. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en aan het bestuursverslag toegevoegd.
  • Het Verantwoordingsorgaan houdt toezicht op de evenwichtige belangenafweging. Het Bestuur is verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging in al zijn besluiten.
  • Het Verantwoordingsorgaan heeft een aantal adviestaken. Deze staan in de Statuten (artikel 20).

Meer informatie over het Verantwoordingsorgaan, de aanmeldings- en verkiezingsprocedure en de functie-eisen, kun je vinden op website: VO.abnamropensioenfonds.nl.

Gedragscode

ABN AMRO Pensioenfonds kent een Gedragscode die van toepassing is op leden van het Bestuur, leden van het VO en medewerkers van ABN AMRO Pensioenfonds. Je kunt deze Gedragscode downloaden onder Bestuur & Organisatie op site van het ABN AMRO Pensioenfonds:www.abnamropensioenfonds.nl/service-en-contact/downloads.nl.

Kandidaat stellen via De Unie

Wil jij je kandidaat stellen voor een het bestuur VO vul dan deze bereidverklaring uiterlijk 2 januari 2023 in en stuur deze samen je met:

– de motivatie brief
– korte CV (max 70 woorden)
– quote (max 70 woorden)

ondertekend naar:
E-mail: bo@unie.nl
Post: Multatulilaan 12, 4103 NM CULEMBORG

De Unie zal, eventueel na overleg met jou, je kandidaatstelling voordragen aan het pensioenfonds.

De ingevulde verklaring met bijlagen moet uiterlijk 2 januari 2023 in ons bezit zijn.

Als je vragen hebt naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je de belangenbehartiger Harma Pethke mailen op harma.pethke@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid