De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering, hospitality en inflight: Een update over de onderhandelingen

06 februari 2024

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao contractcatering, hospitality en inflight. Op donderdag 1 februari 2024 zijn er onderhandelingen geweest.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Contractcatering & hospitality

In mijn vorige bericht hebben wij een aantal vragen genoemd waar partijen met elkaar antwoorden op hebben gevonden. Kort gesteld gaat het dan om deel A & B en de te volgen loonontwikkeling. We hebben verkend welke mogelijkheden er zijn om hier met elkaar verder op te komen. Er is eerder een lijst met de verschillen tussen A en B gemaakt. Per item bekijken we of dat wat in deel A staat ook in B kan komen te staan zodat we de verschillen wegnemen of ze in ieder geval kleiner maken. Verder onderzoeken we een model waarbij er voor iedere medewerker sprake is van keuze voor óf ADV óf meer loon. Hier lijken partijen wel verder mee te kunnen gaan.

Een ander lastig punt is de loonontwikkeling. De horeca-cao heeft per 1 januari een gecombineerde loonsverhoging, namelijk de verhoging van het wettelijk minimumloon en de cao-loonsverhoging. Omdat onze cao per 1 april afloopt, is de verhoging van het minimumloon nu al van toepassing en ontstaat er een in elkaar gedrukt loonhuis waar de vakorganisaties graag wat aan willen doen.

Ook hebben ze in de horeca-cao een studieafspraak gemaakt om een nieuw functiehuis te maken. Daarin zouden ook functies uit de contractcatering en hospitality in kunnen passen. Het perspectief van de schalen in de horeca, is in de meeste gevallen beter dan in de contractcatering en hospitality, dus daar lijkt een aanknopingspunt in te zitten voor ons onderhandelingsproces.

Op 15 februari gaan we verder met het uitwerken van de mogelijkheden en de onderhandelingen. Naast loon zijn er ook andere zaken waar we aandacht aan moeten besteden. Het gehele pakket aan arbeidsvoorwaarden dat werkgevers te bieden hebben, moet nu een keer op tafel komen te liggen.

Inflight

We hebben de tweede ronde onderhandelingen gehad voor de inflightparagraaf van de branche-cao. De verschillen tussen partijen zijn wel duidelijk geworden. De werkgevers in de inflight gaan uit van de loonontwikkeling in de brede cao. De vakorganisaties vinden daarentegen dat de concurrentie op arbeidsvoorwaarden op Schiphol anders is dan de brede cao voor de contractcatering en hospitality. Daarnaast weten we dat de arbeidsmarkt voor de inflight momenteel een serieus probleem is en dat het aantal vluchten nog verder zal stijgen in 2024. Je wil geen vliegtuig aan de grond laten staan omdat deze niet bevoorraad kan worden, je personeel het niet meer trekt of zelfs het bedrijf verlaat.

De werkgevers denken dat zij met hun beoogde loonsverhoging(weer) concurrerend zijn op Schiphol. Wij denken van niet. Ook is er een verschil tussen partijen over hoe de loonsverhoging zou moeten zijn. De werkgevers willen de lager betaalden, een hoger percentage geven en de hoger betaalden, een lager percentage. Door de verhoging van het minimumloon zijn de onderste loonschalen al omhooggegaan en is het verschil tussen de hoger en lager betaalden kleiner geworden. De vakorganisaties willen weer gelijke afstanden hebben tussen de loonschalen en ze niet verder verkleinen. Waar we elkaar wél in vinden, is dat de werkdruk voor bestaand personeel niet verder onder druk mag komen.

Ter voorbereiding op de derde ronde, op donderdag 15 februari, gaan partijen onderzoek doen naar verloopcijfers, concurrerende cao’s en hoeveel medewerkers er nodig zijn voor de vluchten in 2024. Als deze onderbouwing nodig is om ons verder te brengen, dan moeten we dit doen. Wordt vervolgd.

Wat vind jij?

Wat vind jij van de onderhandelingen? De leden kunnen een reactie sturen naar de belangenbehartiger Emanuel Geurts  vóór donderdag 15 februari aanstaande.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact wil hebben, dan kan je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of 06-5252 2074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met het Service Center via 0345-851 963, via sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid