De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zuivelindustrie: Update cao-onderhandelingen

02 april 2024

Op woensdag 27 maart kwamen de onderhandelaarsdelegaties opnieuw samen om verder te praten over een nieuwe zuivel-cao. Vanuit de werkgeversdelegatie zijn minimale stappen gezet om te komen tot een nieuwe cao.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Proces

Deze tweede onderhandeldag stond in het teken van het doen van concrete voorstellen vanuit de werkgeversdelegaties richting de vakbonden en vanuit de werkgever om te reageren op de voorstellen van de vakbonden. Het positieve is dat we inmiddels zijn begonnen met het verder toelichten van elkaars voorstellen en dat er concreet wat punten op tafel liggen. Echter, liggen de voorstellen van de werkgeversdelegatie en De Unie nog ver uit elkaar.

De belangrijkste voorstellen van de werkgeversdelegatie

De werkgeversdelegatie heeft aangegeven dat ze per 1 april 2024 een salarisverhoging wil geven van 2%, met een looptijd van 1 jaar. Hierbij geven ze als extra toelichting dat ze afgelopen januari al 2,65% hebben geïndexeerd. Daarnaast stellen ze voor het DI-budget, met een waarde van 1%, op te heffen. Volgens de werkgeversdelegatie staat de zuivelsector door verschillende factoren onder druk, wat kan leiden tot banenverlies binnen een aantal bedrijven.

De werkgeversdelegatie zou graag de huidige afspraken omtrent arbeidsmarktoeslag en de mogelijkheid om 40 uur te werken in dagdienst willen continueren.

Naast bovengenoemde voorstellen heeft de werkgeversdelegatie aangegeven een aantal zaken in de werkgroep tijd te willen behandelen. Vanuit de voorstellen van De Unie gaat het dan specifiek om het thema van 4 x 9 te werken.

De Unie

Hoewel de werkgeversdelegatie verwijst naar de indexering van 2,65% in januari en het DI-budget, moeten we niet uit het oog verliezen dat deze afspraken voor de huidige cao zijn gemaakt. Het argument van de werkgeversdelegatie over de druk op de zuivelsector en de mogelijke banenverliezen binnen sommige bedrijven is zeker relevant. Echter, het is ook van belang om de sector interessant te houden voor de huidige medewerkers en de toekomstige medewerkers. Voor De Unie is het, naast de loonvraag, ook van belang om een onderzoek te doen naar de mogelijke scheefgroei tussen de medewerkers in de basis-cao en de hoger betaalde cao. De werkgeversdelegatie reageert hier helaas niet positief op.”

Help ons!

Binnen de zuivelindustrie zijn er twee cao’s, de basis-cao en de hogere personeel cao. Naast de twee verschillende cao’s kennen sommige bedrijven (zoals bijvoorbeeld Friesland Campina) ook nog een speciale regeling voor hoger personeel, een bedrijfsreglement. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om door te geven onder welke cao of bedrijfsreglement zij vallen. valt. Dit helpt ons, om te kijken hoe de verdeling is en welke regelingen van toepassing zijn zodat wij nog beter onze leden kunnen vertegenwoordigen binnen de zuivel.

Het volgende overleg

Op woensdag 17 april gaan we verder met elkaar in gesprek, we zullen dan weer verdergaan op de inhoud om uiteindelijk te komen tot een nieuwe cao voor de zuivel.

Contact

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Wicher van der Hoef via email wicher.van.der.hoef@unie.nl of bel 06-5252 2023.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid