De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Arcadis Nederland: Een update over de cao en pensioen

26 januari 2024

In dit bericht informeren wij je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao en pensioenregeling voor jou en Arcadis.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao

De onderhandelingsdelegatie van Arcadis heeft intern overleg gehad over een nieuw loonbod voor de nieuwe cao. Het nieuwe voorstel voor een cao van een jaar is 2,5% per 1 april en 1,5% per 1 oktober. Arcadis blijft dit combineren met de individuele loonsverhoging. Ook wil Arcadis de winstdelingsregeling uniformeren per 2025 naar een Global model en een aantal Christelijke feestdagen (2de Pinksterdag en Hemelvaartsdag) uitwisselbaar maken voor andere feestdagen. Dit om inclusief te zijn naar de verschillende geloofsovertuigingen binnen Arcadis. Verder hebben we gesproken over de Wet Arbeid & Zorg in relatie tot betaald ouderschapsverlof en mantelzorgverlof.

De vakorganisaties hebben aangegeven dat het loonbod een beter bod is, maar nog niet in de buurt komt van een onderhandelingsresultaat. De werkgeversdelegatie gaat zich hier verder over buigen. Aangezien het eerstvolgende cao-overleg pas op 26 februari 2024 gepland staat, hebben we nog een extra overleg ervoor gepland op woensdag 7 februari 2024. In deze overleggen verwachten we ook een reactie te ontvangen op onze cao-voorstellen. Wordt dus vervolgd.

Pensioen

Naast het cao-overleg hadden we ook pensioenoverleg. Op de agenda stonden communicatie en de rapportage vanuit Ortec. Voor de communicatie hebben Marjolein van Kroonenburg van Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) en Bram van Elst (Sprenkels) een toelichting gegeven op de benodigde communicatie rond het invaren van de pensioenen en het gehele pensioentraject. We hebben gesproken over de verschillende doelgroepen (jong, middelbaar en ouderen), status (actief, slaper en gepensioneerd) en de bijpassende communicatiemiddelen. HNPF gaat de partijen een voorstel doen voor het communicatietraject tot aan de transitie per 1-1-2026 en wat werkgever en vakorganisaties daar voor rol in kunnen hebben.

Als tweede onderwerp kwam de rapportage van de rekenmeesters van Ortec aan bod. Daarin staan de berekeningen, tabellen en grafieken om de effecten van de vijf belangrijke veranderingen van de Pensioenwet én onze voorlopige keuzes inzichtelijk te maken.

De eerste gaat over de premiedekkingsgraad. Bij de toets of de premie voldoende is voor de inkoop van pensioen wordt er niet langer gekeken naar de gedempte premie maar naar de zuiver kostendekkende premie. Het Ortec-rapport laat zien dat deze aanpassing resulteert in lagere inkoop van pensioen waardoor er wel meer geld beschikbaar is voor buffers. De tweede gaat over het afschaffen van de doorsneesystematiek. Niet langer wordt er voor iedereen eenzelfde pensioen ingekocht (1,63% per jaar) maar wordt er voor iedereen eenzelfde bedrag ingelegd. Hierdoor krijgen jongeren meer dan nu en ouderen minder dan nu. De derde is het indexatiebeleid. Er is geen maximering op de indexatie meer. Dus als het heel goed gaat kan er meer dan nu geïndexeerd worden. Door het vrijvallen van buffers kan bij aanvang (1-1-2026) meer worden geïndexeerd. De vierde is dat er wordt overgegaan van een uniform beleggingsbeleid voor iedereen naar een leeftijdsafhankelijk beleid waarbij rendementen leeftijdsafhankelijk worden toebedeeld. Jongeren krijgen naar verwachting een hoger rendement dan nu en dit effect wordt minder met het stijgen van de leeftijd. De laatste is de solidariteitsreserve. Deze reserve is bedoeld om te zorgen dat ingegane pensioenen niet direct gekort worden op het moment dat het tegenzit. Het is daarmee een bescherming voor de gepensioneerden. Dinsdag 27 februari 2024 hebben we ons volgende pensioenoverleg staan dus wordt vervolgd.

Wat vind jij?

Wij zijn benieuwd wat jij vindt van het loonbod en de onderhandelingen over de cao en pensioen? Je kunt erover bellen of mailen. Je kunt dit doen via emanuel.geurts@unie.nl en/of telefonisch via 06-5252 2074.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid