De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Sweco: stemmen op het eindresultaat

17 februari 2023

De Unie heeft samen met de andere vakbonden onderhandeld over de cao Sweco. We zijn er helaas niet gezamenlijk uitgekomen. Wij houden daarom informatiesessies op 21 februari om 16.00 uur en op 22 februari om 12.00 uur.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

In dit bericht zetten we de argumenten op een rijtje, zodat jij jouw stem kunt bepalen. En we leggen uit, dat jouw stem bepalend kan zijn. Zeker als je met je collega’s hierover praat en deze nieuwsbrief met hen deelt. Dan kunnen zij ook met de informatie van de vakbonden, de OR en van de directie bepalen hoe zij stemmen. Om een cao-resultaat te accepteren is een 2/3 meerderheid nodig.

Matrix en collectieve loonsverhoging

Wat de zaken erg vertroebelt, is de matrix. In de matrix staat hoeveel individuele verhoging jij krijgt op basis van je beoordeling. Die matrix staat nu niet in de cao. De matrix stond wel in het cao-onderhandelingsresultaat van de afgelopen jaren.

De directie heeft aangegeven de matrix te versoberen om de collectieve loonsverhoging van 6,3% te betalen. En zeer waarschijnlijk gaan ze de matrix halveren.

Wij hebben aangegeven dat een matrix de werkgever geen extra geld kost. Elk jaar stijgen medewerkers in de schaal. Medewerkers stromen uit, nieuwe (meestal goedkopere medewerkers) stromen in. Dus bij een gelijkblijvende populatie zal de loonsom van de werkgever niet stijgen.

Als je nu de matrix gaat halveren, dan betekent dat met name in 2023 (en een paar jaar erna) voor een groep medewerkers minder individuele groei is. Later halen ze dat wel in, maar dat kost een (paar) jaar. Daarom zijn vakbonden tegen wijziging van de matrix.

Het ‘verbeterd’ bod wat nu op tafel ligt wordt ten opzichte van de vorige keer met name gefinancierd uit de versobering van de individuele groei. Dat vinden wij niet oké.

Mandaat aan vakbonden

In oktober in het “rondje land” vonden jullie inflatiecorrectie het belangrijkste onderwerp. Op 23 januari hebben jullie met ruim 350 werknemers tegen ons gezegd: minimaal 7% collectieve verhoging. Dat zeiden ongeveer tegelijkertijd meer dan 1000 medewerkers tegen de OR. Op 13 en 14 februari hebben jullie die boodschap herhaald.

Daar gaven jullie de volgende argumenten voor:

 • Sweco verhoogt de tarieven met 6%; dat blijkt in de praktijk vooral een richtlijn, niet iedere klant betaalt dat.
 • Sweco haalt voldoende rendement om de aandeelhouders te betalen, waarom dan niet de medewerkers?
 • De andere ingenieursbureaus geven ook een structurele loonsverhoging van tenminste 7%. Op basis van een benchmark zijn de lonen bij Sweco de afgelopen jaren extra verhoogd omdat de lonen bij Sweco lager waren dan bij de concurrentie. Waarom zouden wij weer achter willen lopen op de rest?
 • Als de concurrentie de lonen 7% kan verhogen, waarom kan Sweco dat dan niet?

Op 13 en 14 februari zeiden jullie unaniem tegen ons: die matrix moet ongewijzigd blijven. De directie mag niet met de ene hand terugnemen wat de andere hand gaf, en dat nog wel na de cao-onderhandelingen.

Bod van vakbonden versus directie

 • Aan het einde van de cao is je loon in het voorstel van vakbonden 7,3% hoger dan nu, de directie biedt niet meer dan 6,3%.
 • Bod vakbonden is: per 1 maart €100,00 structureel en 2 %, per 1 september 3%.
 • Vakbonden willen de matrix behouden, de directie wil die kunnen halveren.
 • Op alle andere punten hebben we overeenstemming over.

Kracht van je stem

In de cao staat een protocol voor acceptatie van de cao. Daarin staat:

 • Er moet een opkomst zijn van 2/3 van alle medewerkers
 • Daarvan moet 2/3 instemmen
 • En bij de vakbonden moet 51% instemmen per vakbond

Daarom is het belangrijk, dat zo veel mogelijk medewerkers hun stem uitbrengen. Praat hierover met elkaar. Als je het eens bent met de directie, stem je voor. Ben je het eens met jouw vakbond, stem dan tegen. Als 1/3 van de medewerkers tegen stemt, moet de directie opnieuw met ons aan tafel. Jouw stem heeft dus veel invloed door de macht van het getal.

Je kunt je stem gewoon uitbrengen via de link die de OR je stuurt. Daarop geef je aan of je lid bent van een vakbond. Zo telt jouw stem dubbel mee.

Informatiebijeenkomsten

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de vergadering.

Dinsdag 21 februari 16:00 – 17:00 uur
Woensdag 22 februari 12:00 – 13:00 uur

We hopen jou en je collega’s te zien op onze informatiebijeenkomsten.

Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Mandy Raaijmakers per mail via: mandy.raaijmakers@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2049. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid