De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MN Services: onderhandelresultaat cao bereikt

02 december 2022

Wij kunnen je laten weten dat er een onderhandelresultaat tussen MN en De Unie is bereikt. In deze nieuwsbrief kun je kennisnemen van de afspraken die zijn gemaakt. Samengevat bestaat deze nieuwsbrief uit drie onderdelen:

 • * Samenvatting onderhandelresultaat
 • * Toelichting van het resultaat
 • * Stemmen kan vanaf nu

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Ad 1. Samenvatting onderhandelresultaat

 • Looptijd van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023
 • Verlenging sociaal plan met een jaar, looptijd tot en met 31-12-2024
 • Betaald Ouderschapsverlof aangevuld tot 80% van het feitelijk loon
 • Doordeweekse overwerkuren een toeslag van 40%
 • Niemand een lager uurloon dan € 14,-/uur bruto
 • Een structurele loonsverhoging van 3% per 1-1-2023
 • Een nominale loonsverhoging van het maandsalaris met € 110,- bruto per 1-1-2023
 • Een éénmalige uitkering van € 1.500,- bruto per 1-12-2022

Ad 2. Toelichting van het resultaat

Er is bewust gekozen voor een kortlopende cao met een duur van 1 jaar. Dat past bij de onzekere tijd waarin we verkeren.

Het huidige sociaal plan wordt nog eens met een jaar verlengd. Dat geeft medewerkers duidelijkheid over hun sociaal vangnet. Hiermee loopt het sociaal plan door tot en met 31-12-2024.

Het betaald ouderschapsverlof wordt normaal beperkt vergoed tot 70% van het maximum dagloon. Jonge ouders die gebruik maken van het betaald ouderschapsverlof krijgen een aanvulling op deze 70% dagloon en wel tot 80% van het feitelijk loon. Hiermee wordt voorkomen dat een te grote terugval in het inkomen ouderschapsverlof onmogelijk maakt.

Doordeweeks overwerk werd over de eerste twee uur beloond met een toeslag van 35%. Meer dan deze twee uren werden doordeweeks vergoed met een toeslag van 50%. Dat vergt administratieve last en er is gekozen voor eenvoud. Vanaf 1 januari worden alle doordeweekse overuren vergoed met een toeslag van 40%.

Ondanks dat ons verzekerd is dat er geen mensen werken binnen MN met een uurloon lager dan € 14,- is nu vastgelegd dat ook in de toekomst iedereen minimaal erboven zit. Hiermee is de wens om te voorkomen dat mensen met een te laag minimum loon werken ook formeel vastgelegd.

Bewust is ervoor gekozen om een differentiatie in de loonsverhoging toe te kennen. Een uitsplitsing van 3% en daarnaast een nominale verhoging van € 110,- bruto (naar rato fte). Je zou kunnen stellen dat iemand die € 5.500,- bruto verdient met € 110,- erbij er 2% op vooruit gaat. In combinatie met de 3 procent levert dat een loonsverhoging van 5%. Verdien je echter minder dan € 5.500,- bruto dan is je procentuele verhoging meer dan 5%. Verdien je meer dan € 5.500,- bruto dan is je procentuele verhoging iets lager dan 5%. Hiermee zorgen we ervoor dat in deze zware tijden de mensen met lage inkomens er procentueel iets meer op vooruit gaan, dan de hogere inkomens.

Tot slot ontvangt iedereen die op 1 december 2022 in dienst is van MN een bruto uitkering van € 1.500,- uit te betalen bij de salarisbetaling van december 2022. Deze uitkering staat los van een eventuele deeltijdfactor. De uitkering is voor iedereen bruto gelijk en enige voorwaarde is dat je op 1 december 2022 in dienst bent bij MN en dat de leden uiterlijk 11 december in meerderheid voor deze cao hebben gestemd.

Ad 3. Stemmen kan vanaf nu

Zoals altijd geldt dat er dus pas een nieuwe cao is als de leden van De Unie in meerderheid voor dit resultaat kiezen. Naar onze mening betreft het hier een resultaat dat past bij MN. Om echter de salarisbetaling van december te halen voor de éénmalige uitkering is er wel wat meer haast vereist dan dat je gewend bent. Daarom wordt gelijk met deze nieuwsbrief de stemming opengezet.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met zondag 11 december.

Mocht je vragen hebben over het bereikte resultaat dan kun je terecht bij de belangenbehartiger Joop Voesten via email joop.voesten@unie.nl

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

MN: Uitslag stemming cao 2024

Tot en met donderdag 11 januari kon er gestemd worden over het eindbod dat MN op tafel heeft gelegd. De…

MN: Eindbod cao verhoogd

De werkgever heeft het eindbod verhoogd met een half procent op het structurele loon. Dat vraagt om een verklaring die…

MN: Cao voortgang

Wij nodigen je uit voor een online ledenbijeenkomst op woensdag 13 december om 15:00 uur. Ook stellen we jouw fysieke aanwezigheid…

Word gratis lid