De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MN: Eindbod cao verhoogd

28 december 2023

De werkgever heeft het eindbod verhoogd met een half procent op het structurele loon. Dat vraagt om een verklaring die wij graag geven. Daarnaast hebben wij eerder aangegeven het eindbod van de werkgever bij onze leden in stemming te brengen. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Nadat de werkgever een eindbod had uitgebracht, heeft De Unie twee bijeenkomsten gehouden. De laatste was een fysieke bijeenkomst in de Zilveren Toren op donderdag 21 december 2023.

Informeel overleg

Na deze bijeenkomst heeft er informeel overleg plaatsgevonden met de werkgever. Ik heb aangegeven in welke sfeer de bijeenkomsten plaatsvonden. Dat de medewerkers in het eindbod onvoldoende waardering terugzien. De ‘blijvers’ gaan een onzekere periode na 2024 tegemoet en er is ongenoegen over het uitbrengen van een eindbod, hetgeen inhoudt dat de werkgever niet bereid was met de bonden door te praten om tot een gezamenlijk onderhandelingsresultaat te komen (gevolgen van een eindbod). Ook is bij de werkgever aangegeven dat De Unie het eindbod in stemming gaat brengen en er geen enkel zicht is op de uitkomst en de eventuele acties daarna.

De werkgever heeft de bonden na de Kerst laten weten de structurele verhoging met nog eens 0,5% structureel te verhogen. De werkgever geeft hierbij aan haar waardering naar alle collega’s te willen benadrukken.

Waar staan we?

Wat ligt er nu ter stemming voor? En hoe verhoudt zich dat? Omdat er geen onderhandelingsresultaat voorligt, maar een eindbod proberen wij zo objectief mogelijk een antwoord te geven op met name de tweede vraag.

Samenvatting van het eindbod

  1. Looptijd cao van 1 jaar.
  2. Per 01-01-2024 een structurele verhoging voor iedereen van 4,0% (was 3,5%).
  3. Per 01-01-2024 een verhoging van jouw salaris met bruto € 110,- / maand (bij 36 uur en anders naar rato. De salarisschalen gaan bij 100 RSP omhoog met € 110,- bruto).
  4. Eénmalige uitkering van bruto € 350,- (bij 36 uur et cetera), mits werknemer op 1 juni aanstaande in dienst is.
  5. Per 01-01-2024 een internetvergoeding van netto € 30,- / maand voor alle medewerkers.
  6. De thuiswerkvergoeding en de kilometervergoeding gaan naar het fiscaal maximum.

 

Dat betekent dat iemand bij een salaris van € 5.500,- bruto / maand, er 6,0% structureel op vooruitgaat. Verdient iemand meer, dan ontvangt hij marginaal minder dan 6% structureel. Verdient iemand minder dan € 5.500,- bruto dan ontvangt hij marginaal meer dan 6% structureel. Daarnaast ontvangt iedereen
€ 30,- netto.

Hoe verhoudt zich dat?

Wat zien we globaal bij soortgelijke bedrijven gebeuren? Gezien de relatie kijken we dan vaak als eerste naar PGGM. Hier is een resultaat bereikt van 6,7% per
1 januari. Met een kanttekening erbij dat jullie vorig jaar op 1 januari gemiddeld genomen 5% erbij hebben gekregen en de collega’s van PGGM op 1 juli 2,75%.

Bij AZL is recent een cao afgesloten met een looptijd van 2 jaar. Zij ontvangen 4,75% per 1 april en 3,35% het jaar erop per 1 juni 2025.

Appels met peren vergelijken?

Het blijft echter lastig om appels zelfs met appels te vergelijken. In die zin zijn het zelfs geen gelijke appels, laat staan peren. Elk bedrijf heeft zo zijn eigen karakteristieken. Ook het afzetten tegen de landelijk gemiddelde structurele loonsverhogingen (7,2%) blijft lastig. Of tegen de gemiddelde verhoging binnen de financieel zakelijke dienstverlening (5,3% december). Een gemiddelde wordt immers beïnvloed door extremen. We kunnen jouw salaris niet vergelijken met die van de horeca, die er tot 12% (!) bij ontvangt. Het blijft daarom ook een persoonlijke afweging of jij mee kunt gaan in het eindbod.

Objectief gezien kan ik niet anders stellen dan dat de werkgever met de verhoging van het eindbod zijn waardering laat blijken. De Unie is nooit blij met een eindbod, omdat wij graag op basis van argumenten tot een resultaat willen komen. Ook hadden we graag meer zekerheid gezien voor de ‘blijvers’ na het jaar 2024, door bijvoorbeeld het MN-Plan, met een extra jaar te verlengen. Dat is (nog) niet gelukt. Is dat erg? Nee, het wordt dan speerpunt voor de cao voor de blijvers, voor 2025 en verder. Voor 2024 is al toegezegd dat er in 2024 binnen MN niemand boventallig wordt.

Stemmen

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met donderdag 11 januari 2024.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de belangenbehartiger Joop Voesten via e-mail joop.voesten@unie.nl  

Gerelateerde berichten

MN: Uitslag stemming cao 2024

Tot en met donderdag 11 januari kon er gestemd worden over het eindbod dat MN op tafel heeft gelegd. De…

MN: Cao voortgang

Wij nodigen je uit voor een online ledenbijeenkomst op woensdag 13 december om 15:00 uur. Ook stellen we jouw fysieke aanwezigheid…

MN: Cao eindbod werkgever

De cao-onderhandelingen zijn op 5 december 2023 tot een abrupt eind gekomen. De werkgever legde een eindbod op tafel. Een…

Word gratis lid