De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

MN: Vergelijking arbeidsvoorwaarden MN en PGGM

17 april 2024

In dit bericht nemen wij  je mee over de herijking van het functiehuis van MN (voor de blijvers) en de herijking van het functiehuis bij PGGM (voor degene die overgaat naar PGGM).

Daarna volgt voor de mensen die overgaan naar PGGM een voorstel over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Dit laatste blok is minder interessant voor de blijvers bij MN.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Samengevat tref je hieronder aan:

  1. Functiehuis voor de blijvers bij MN
  2. Functiehuis vertrekkers naar PGGM
  3. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden vertrekkers naar PGGM
  4. Informatie en vervolg

 

1. Functiehuis (voor de blijvers MN)

Zoals de werkgever al via het intranet heeft laten weten wordt er gewerkt aan een vernieuwd functiehuis dat aansluit bij de toekomst van MN. De werkgever acht het van belang om met behulp van adviesbureau Korn Ferry het functiehuis weer up-to-date te maken. De OR heeft hierbij een belangrijke rol, maar ook de vakbonden waken voor een goed en zorgvuldig proces.

Korn Ferry hanteert de Hay methode en die methode wordt al jaren door MN gebruikt. Vandaar dat het meer een grondige bijstelling is van hetgeen de medewerkers al hadden, waarbij er gewerkt wordt aan de hand van een generiek functiehuis, met algemeen generieke functiebeschrijvingen. Dat is dus minder gedetailleerd dan je persoonlijke functie- en/of taakbeschrijving. Binnen zo’n generiek huis werkt men met job families (functiefamilie), waarbij er meerdere levels zijn (bijvoorbeeld een junior en daarnaast een senior). Dezelfde generieke functie, maar met in dit geval twee levels.

Wij zijn van mening dat MN geen ‘groot achterstallig onderhoud’ heeft, maar dat alles wel weer opnieuw wordt getoetst en gewogen. Dat heeft echter geen gevolgen voor je feitelijke werk en/of loon, dat is immers wat het is. Ook in de schalen verandert er nu niets.

Het geheel blijft echter een ingewikkelde exercitie omdat ook MN niet weet hoe de organisatie er uiteindelijk uit gaat zien. Ook door de snel en sterk veranderende omgeving (bijvoorbeeld invloed van Artifical Intelligence (A.I.) is een langjarige scoop moeilijk voor te stellen. De vakbonden hebben met Korn Ferry Hay een convenant afgesloten. Een onderdeel van dat convenant is het inrichten van een ‘bezwaarprocedure’.  De medewerkers kunnen hiervan uiteindelijk gebruik maken wanneer zij vinden dat ze onterecht op een verkeerde referentiefunctie geplot worden, of wanneer ze menen dat er onzorgvuldig gehandeld worden. Zo’n bezwaarprocedure kent diverse escalaties. De werkgever heeft de bonden toegezegd inzage en inspraak te geven over deze bezwaarprocedure. Leden van vakbonden kunnen zich bij bezwaar bij laten staan door een expert van zijn vakbond. Echter wij hopen dat alles zo zorgvuldig verloopt dat de bezwaarprocedure niet gebruikt hoeft te worden. En daarom pleiten wij ervoor om vooral ook bij vragen het gesprek aan te gaan met de manager, dan wel met je eigen HR-business partner.

2. Functiehuis (voor de vertrekkers PGGM)

PGGM wil alle nieuwe collega’s van MN meteen goed laten landen in hun functiehuis. Bij PGGM waren er honderden verschillende functieprofielen. Zeg maar oneindig veel kamers binnen hun functiehuis. PGGM gaat zich spiegelen aan de methode die al bij MN meer gemeengoed is. Meer generieke functiebeschrijvingen. Ook bij PGGM doet men een beroep op het gerenommeerde adviesbureau Korn Ferry. En ook daar aan tafel hebben we al gezorgd dat er een zorgvuldig ingestelde bezwaarprocedure is. Maar ook bij PGGM geldt voor zowel de nieuwe als de bestaande collega’s, het werk en salaris blijft bij overgang hetzelfde. De nieuwe collega’s worden geplot in het huis in een referentiefunctie, met behoud van dezelfde beloning, met hetzelfde beloningsperspectief als bij MN. Wel hanteert PGGM nu nog een andere schaalindeling, die overgaat in de Korn Ferry schaalindeling. We verwachten dat de MN medewerkers allemaal met minimaal hetzelfde beloningsperspectief, dat ze bij MN nog mogelijk nog hadden, bij PGGM te kunnen plaatsen.

3. Harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden (alleen voor de vertrekkers naar PGGM)

De afgelopen weken is intensief gewerkt aan een voorstel. Een voorstel wat PGGM aan elke instromende MN’er wil voorleggen. PGGM heeft er belang bij dat iedereen dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft. Maar de Wet Overgang Onderneming (WOVO) stelt dat je de arbeidsvoorwaarden behoud van de zendende partij (MN). De Unie volgt uiteraard het recht, maar op individuele basis mogen de medewerkers een andere keuze maken. Die keuze wordt de komende tijd door PGGM aan de medewerkers voorgelegd.

De bonden (De Unie en FNV) zijn zorgvuldig meegenomen bij het voorstel dat PGGM aan de medewerkers willen doen. Wij kunnen niet anders dan te stellen dat PGGM met de beste intenties en afwegingen tot een harmonisatiepakket is gekomen. Om de keuze voor de medewerkers makkelijker te maken heeft De Unie gepleit om de harmonisatie op te knippen in drie onderdelen.

  1. Overgang naar ander pensioen (was PMT, wordt PFZW)
  2. Voorstel alle arbeidsvoorwaarden (met uitzondering van toeslagen)
  3. Voorstel (Compensatie) toeslagen

Wij nemen ze alle drie door.

Ad A. Bij WOVO maakt de wet een uitzondering. Mits de ontvangende partij (PGGM) al een redelijke vergelijkbare pensioenregeling heeft, dan worden collega’s die instromen via WOVO geacht deel te nemen aan die regeling. De medewerker gaat dus over naar de regeling bij PGGM, in dit geval PFZW. Ondanks het geringe wettelijke speelveld hebben de bonden zorgvuldig gekeken of er onredelijke verschillen zijn tussen PMT en PGGM en dat is niet het geval.

Ad B. Zo nauwkeurig mogelijk hebben we alle arbeidsvoorwaarden van MN naast die van PGGM gezet. Wij hebben gezien dat de meeste arbeidsvoorwaarden bij PGGM gelijk of zelfs beter zijn dan bij MN. Toch kan het zijn dat op een enkele arbeidsvoorwaarde er voor de medewerker een nadelig verschil is. In redelijkheid weegt dat echter niet op tegen de voordelen. Echter kan de verslechtering van dat ene onderdeel voor de medewerker persoonlijk impact hebben waardoor zij niet akkoord gaat met de harmonisatie van de MN-pakket naar het PGGM-pakket. De medewerker beslist dus zelf of zij tekent voor harmonisatie van het pakket onder ad2.

Door hier te klikken krijg je inzage in het harmonisatiepakket (rechterkolom het aanbod van PGGM).

Ad C. Met betrekking tot de (Compensatie) toeslagen komt PGGM in 2025 met een eenmalig voorstel. Gezien onze ervaringen met de CT leek het ons zeer onverstandig om de ‘harmonisatie’ nu te vermengen met voorstellen rond de CT. Bovendien heeft niet iedereen een CT en zeker niet in gelijke mate. Door WOVO behoud de medewerker het recht op CT inclusief indexaties et cetera zoals in de MN cao bepaald. Het staat echter PGGM vrij om met voorstellen te komen, waar de medewerker geheel vrijwillig, zonder enige drang, al dan niet gebruik van kunt maken. De medewerker tekent daar dan vrijwillig apart voor. Nogmaals alleen wanneer de medewerker het aanbod aantrekkelijk vindt.

PGGM heeft ook aangeven het liefst de ruimte die een salarisschaal mogelijk nog heeft, te benutten om op te vullen met eventueel (een stuk) CT, of andere toeslag. Het wordt dan een bestanddeel van het vaste salaris. Wij hebben daarvan aangegeven dit te begrijpen, maar niet te accepteren dat dit ten koste gaat van een doorgroei perspectief wat de medewerker bij MN ook mogelijk in een schaal nog had. Wanneer de schalen bij PGGM een groter doorgroeiperspectief hebben dan dat de medewerker bij MN had, dan mag dat stuk opgevuld worden met een stuk CT en of andere toeslag. Dan heeft die overheveling geen nadelige gevolgen voor de medewerker.

4. Informatie

Ja, er komt veel informatie op iedereen af. En dat roept mogelijk ook veel vragen op. De medewerkers staan daarin niet alleen! Bij vragen, schakel eerst met je manager en/of een van de HR-business partners bij MN. Ook komen er vanuit HR-inloopuren waar de medewerkers terecht kunnen met de vragen. Mocht de medewerker daar niet uitkomen, dan staat De Unie klaar om je daarbij te helpen. Het is echter in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de werkgever om de medewerkers goed te informeren. In mei wanneer de eerste informatiegolf is neergedwarreld organiseren we een ledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met de medewerkers in gesprek over vragen en zorgen die er mogelijk nog zijn.

Contact

Heb je vragen over dit bericht? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar: joop.voesten@unie.nl

Gerelateerde berichten

MN: Uitslag stemming cao 2024

Tot en met donderdag 11 januari kon er gestemd worden over het eindbod dat MN op tafel heeft gelegd. De…

MN: Eindbod cao verhoogd

De werkgever heeft het eindbod verhoogd met een half procent op het structurele loon. Dat vraagt om een verklaring die…

MN: Cao voortgang

Wij nodigen je uit voor een online ledenbijeenkomst op woensdag 13 december om 15:00 uur. Ook stellen we jouw fysieke aanwezigheid…

Word gratis lid