De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Shell International: informatie over reorganisatie

08 maart 2024

In dit bericht gaat het over de voorgenomen reorganisatie bij Shell International. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De voorgenomen reorganisatie

Shell heeft De Unie en haar collegabonden uitgenodigd voor een toelichting op de voorgenomen reorganisatie bij Shell International BV. Op dinsdag 13 februari 2024 zat ik aan tafel met HR van Shell voor de toelichting op de reorganisatie bij Shell Chemicals Europe. De reorganisatie bij Shell International verloopt volgens dezelfde processtappen. We hebben er daarom voor gekozen om voor de reorganisatie Shell International niet met Shell om tafel te gaan voor een nadere toelichting.

De Unie en haar collegabonden hebben naar aanleiding van de voorgenomen reorganisatie wel via de mail een aantal vragen gesteld aan de werkgever. Binnenkort ontvangen we de antwoorden op onze vragen.

Een werkgever is verplicht vakbonden in kennis te stellen van een reorganisatie wanneer de werkgever 20 of meer arbeidsplaatsen wil laten vervallen. De arbeidsplaatsen die vervallen betreffen bijna allemaal functies die buiten de cao vallen.

Het proces

De werkgever vertelde ons dat de voorgenomen reorganisatie in januari 2024 met de medewerkers is gedeeld. Toen zijn ook de drie adviesaanvragen (eentje voor Legal, eentje voor Corporate Relations en eentje voor Human Resources) over de reorganisatie naar de ondernemingsraad gestuurd.

De ondernemingsraad beoordeelt het nut en de noodzaak van een reorganisatie. Hij heeft daarover ook al vragen gesteld aan de werkgever. Shell verwacht dat de OR in de week van 11 maart (Corporate Relations) en in de week van 18 maart (Legal en HR) haar adviezen uitbrengt.

Als dit een positief advies is, maakt Shell kort daarna van haar voorgenomen besluit een definitief besluit. Voor het verdere proces betekent dit dat daar waar een functie niet vervalt, maar er wel minder medewerkers voor die functie nodig zijn, Shell het afspiegelingsbeginsel gaat toepassen. Afspiegelen gebeurt volgens een vaste set aan regels, die door UWV zijn bepaald.

De boventalligheid van de getroffen medewerkers gaat vervolgens in per 1 mei 2024. De getroffen medewerkers zijn de medewerkers die zijn afgespiegeld en de medewerkers waarvan hun functie volgens de reorganisatie sowieso vervalt.

Vanaf 1 mei volgt Shell het proces zoals beschreven is in haar Landelijke Overtolligheidsregeling (LOR).

Getroffen?

Het is altijd vervelend als je te horen krijgt dat juist jij boventallig wordt. Als het goed is, vertelt Shell in dat geval de medewerker wat dit precies betekent. Maar wij kunnen ons voorstellen dat je de vragen het liefst met een andere partij bespreekt.

Kortom, je kunt met jouw vragen en verzoeken met betrekking tot de reorganisatie contact opnemen met ons Service Center via sc@unie.nl of via 0345-851 851.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid