De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Shell: Voorgenomen reorganisatie bij PTX en PTC

08 april 2024

Dit bericht gaat over de voorgenomen reorganisatie bij Shell Global Solutions International, en wel specifiek bij de onderdelen PTX en PTC. Wij hebben ervoor gekozen om dit nieuwsbericht naar al onze leden bij Shell te sturen. Werk je niet voor PTX of PTC, dan kun je hieronder lezen wat er aan de hand is.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De voorgenomen reorganisatie

Shell heeft De Unie en haar collegabonden geïnformeerd over het voorgenomen besluit een reorganisatie door te voeren bij zowel PTX als PTC.

Een werkgever is verplicht vakbonden in kennis te stellen van een reorganisatie wanneer de werkgever 20 of meer arbeidsplaatsen wil laten vervallen. De arbeidsplaatsen die vervallen betreffen – op 1 functie bij PTC na – allemaal functies die buiten de cao vallen.

Het proces

De werkgever vertelde ons dat de voorgenomen reorganisatie in maart 2024 met de medewerkers is gedeeld. De adviesaanvragen voor de twee reorganisaties liggen ter advisering bij de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad beoordeelt het nut en de noodzaak van de reorganisatie. Shell verwacht dat de OR uiterlijk op 15 april 2024 op beide adviesaanvragen haar advies uitbrengt.

Als dit een positief advies is, maakt Shell kort daarna van haar voorgenomen besluit een definitief besluit. Voor het verdere proces betekent dit dat daar waar een functie niet vervalt, maar er wel minder medewerkers voor die functie nodig zijn, Shell het afspiegelingsbeginsel gaat toepassen. Afspiegelen gebeurt volgens een vaste set aan regels, die door UWV zijn bepaald.

De boventalligheid van de getroffen medewerkers gaat vervolgens in per 1 mei 2024. De getroffen medewerkers zijn de medewerkers die zijn afgespiegeld en de medewerkers waarvan hun functie volgens de reorganisatie sowieso vervalt.

Vanaf 1 mei volgt Shell het proces zoals beschreven is in haar Landelijke Overtolligheidsregeling (LOR).

Getroffen?

Het is altijd vervelend als je te horen krijgt dat juist jij boventallig wordt. Als het goed is, vertelt Shell in dat geval de medewerker wat dit precies betekent. Maar wij kunnen ons voorstellen dat je de vragen het liefst met een andere partij bespreekt.

Kortom, je kunt met jouw vragen en verzoeken met betrekking tot de reorganisatie contact opnemen met ons Service Center via sc@unie.nl of via 0345-851 851.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid