De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Shell Chemicals Europe: Informatie over de reorganisatie

20 februari 2024

Dit bericht gaat over de voorgenomen reorganisatie bij Shell Chemicals Europe BV. 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De voorgenomen reorganisatie

Shell heeft De Unie en haar collegabonden uitgenodigd voor een toelichting op de voorgenomen reorganisatie bij Shell Chemicals Europe BV. Op dinsdag 13 februari 2024 zaten wij aan tafel met HR van Shell voor die toelichting.

Een werkgever is verplicht vakbonden in kennis te stellen van een reorganisatie wanneer de werkgever 20 of meer arbeidsplaatsen wil laten vervallen. De arbeidsplaatsen die vervallen betreffen allemaal functies die buiten de cao vallen.

 

Het proces

De werkgever vertelde ons dat de voorgenomen reorganisatie in december 2023 met de medewerkers is gedeeld. Toen is ook de adviesaanvraag over de reorganisatie naar de ondernemingsraad gestuurd.

De ondernemingsraad beoordeelt het nut en de noodzaak van de reorganisatie. Hij heeft daarover ook al vragen gesteld aan de werkgever. Shell verwacht dat de OR in de week van 19 februari 2024 haar advies uitbrengt.

Als dit een positief advies is, maakt Shell kort daarna van haar voorgenomen besluit een definitief besluit. Voor het verdere proces betekent dit dat daar waar een functie niet vervalt, maar er wel minder medewerkers voor die functie nodig zijn, Shell het afspiegelingsbeginsel gaat toepassen. Afspiegelen gebeurt volgens een vaste set aan regels, die door UWV zijn bepaald. De peildatum voor het afspiegelen (een belangrijk uitgangspunt in de set van afspiegelingsregels) wordt 26 februari 2024.

De boventalligheid van de getroffen medewerkers gaat vervolgens in per 1 maart 2024. De getroffen medewerkers zijn de medewerkers die zijn afgespiegeld en de medewerkers waarvan hun functie volgens de reorganisatie sowieso vervalt.

Vanaf 1 maart volgt Shell het proces zoals beschreven is in haar Landelijke Overtolligheidsregeling (LOR).

Ben jij getroffen?

Het is altijd vervelend als je te horen krijgt dat juist jij boventallig wordt. Als het goed is vertelt Shell in dat geval de medewerker wat dit precies betekent. Maar ik kan me voorstellen dat je jouw vragen het liefst met een andere partij bespreekt.

Kortom, je kunt met jouw vragen en verzoeken met betrekking tot deze reorganisatie contact opnemen met ons Service Center via sc@unie.nl of via 0345-851 851.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid