De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Shell: Stand van zaken arbeidsvoorwaarden buiten-cao-ers

05 maart 2024

Op 31 januari 2024 informeerde ik je over de reactie van Shell op onze petitie. Shell ziet geen vaste rol voor De Unie om structurele afspraken te maken voor de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden van de buiten-cao-ers. We hebben sindsdien niet stilgezeten.

 

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wat is er sindsdien gebeurd?

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat mevrouw Michon, de VP HR van Shell, drie van onze kaderleden had uitgenodigd voor een gesprek op 13 februari 2024 met haar en de nieuwe president-directeur, Frans Everts. In reactie op de uitnodiging gaven we aan dat we onder voorwaarden wel in gesprek wilden.

Die voorwaarden waren dat De Unie zou deelnemen aan het gesprek en dat we met drie andere kaderleden het gesprek in wilden gaan. De uitgenodigde kaderleden werken namelijk allemaal op Shell Pernis. We wilden een betere vertegenwoordiging van onze achterban. Ons voorstel van de vertegenwoordiging was daarom een kaderlid van Pernis, een kaderlid van Den Haag en een kaderlid van de NAM.

Het gesprek van 13 februari is niet doorgegaan. Het is verplaatst naar dinsdag 12 maart 2024.

Sinds 31 januari heeft de belangenbehartiger, Hans Korver, met onze kaderleden een aantal maal om tafel gezeten. Ten eerste om de reacties te bespreken op de loonstijging die Shell begin februari heeft aangekondigd voor de buiten-cao-ers. Onze kaderleden hebben die reacties gepeild op de locaties waar ze werken. De reacties zijn eigenlijk in twee groepen te verdelen.

De meeste buiten-cao-ers in de Botlek zijn gematigd tevreden over de loonstijging die Shell voor hen in petto heeft. Een groot deel van de buiten-cao-ers die niet in de Botlek werken, zijn niet tevreden. Vooral omdat Shell een verschil maakt in loonstijging tussen de Botlek en de rest van Nederland. Daardoor zijn er Shell BV’s waarbij de hoogste cao-loonschalen de onderste buiten-cao-loonschalen hebben ingehaald. Daarbij komt dat er Shell locaties zijn waarbij de buiten-cao-ers beginnen bij JG6, maar er zijn ook locaties waarbij de buiten-cao-ers al beginnen bij JG8. Ook dat verschil wringt.

Onze kaderleden hebben op de andere locaties dan de Botlek de stemming verder gepeild. Daaruit blijkt dat er ook een deel van de buiten-cao-ers wel enigszins tevreden is met de loonstijging die Shell doorvoert. En bij de populatie die niet tevreden is, bestaat lang niet bij iedereen de bereidheid om actief die onvrede te uiten. Bijvoorbeeld omdat het gevoel leeft dat dit consequenties kan hebben voor zijn/haar carrière bij Shell.

We zijn daarmee in een lastige situatie gekomen. De Unie kan alleen een vuist maken tegen Shell, wanneer voldoende leden actief kenbaar maken dat De Unie aan tafel moet komen bij Shell om over arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Hoe we in deze situatie nu het beste verder kunnen gaan, is het gespreksonderwerp tussen mij en onze kaderledengroep.

Als eerste stap hebben we twee weken geleden contact gezocht met de COR, om af te stemmen welke rol de COR ziet in het afspreken van arbeidsvoorwaarden voor buiten-cao-ers. De COR heeft laten weten dat ze daar tot nu toe geen rol in heeft gehad en ook in de toekomst niet ziet. Wel voor het afspreken van secundaire arbeidsvoorwaarden, maar niet voor de primaire arbeidsvoorwaarden. Het primaat daarvoor ligt bij de vakbonden. Een mening die overigens wordt gestaafd door wet- en regelgeving en jurisprudentie in Nederland. De COR heeft wel aangegeven de ontevredenheid die bij de buiten-cao-ers leeft onder de aandacht te brengen bij jouw werkgever.

Op vrijdag 1 maart 2024 heeft de belangenbehartiger weer met onze kaderleden om tafel gezeten om te bespreken hoe nu verder. We spraken af dat de drie kaderleden, zonder De Unie, op 12 maart het gesprek aangaan met Marloes Michon en Frans Everts. Daarin zullen onze kaderleden de gevoelens die leven bij de buiten-cao-ers over de loonontwikkeling van de buiten-cao-ers en de verschillen die daarover binnen Shell bestaan, over het voetlicht brengen.

Na 12 maart wordt de uitkomst van het gesprek besproken met de onze kaderleden. Daarna bepalen we met elkaar wat nu de meest logische vervolgstap is. Nadat we daar een beslissing over hebben genomen, worden de leden daarover geïnformeerd.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Hans Korver, via email hans.korver@unie.nl of op 06-52522073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid