De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Grafimedia: Update cao-onderhandelingen, nog veel te bespreken!

04 maart 2024

Op donderdag 29 februari 2024 hebben we de tweede onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Grafimedia gehad. Tijdens dit tweede cao-overleg met de werkgeversdelegatie van de KVGO hebben de werkgevers een reactie gegeven op de voorstellenbrieven van de vakbonden. Daarbij hebben de werkgevers ons gevraagd of wij willen meedenken in de looptijd van een nieuwe cao Grafimedia in relatie tot loon.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Als bonden hebben wij aangegeven bereid te zijn om mee te denken in looptijd, maar we hebben ook aangegeven wel benieuwd zijn waar men dan aan denkt. De werkgevers hebben dan ook een eerste voorstel op onder andere deze en andere punten gedaan:

Looptijdvoorstel werkgevers

Een looptijd van 18 maanden van 1 april 2024 tot 1 oktober 2025.

Loonvoorstel werkgevers

Per 1 juli 2024: 5%

Per 1 januari 2025: 1,5%

Per 1 juli 2025: 0,5%

Daarbij willen de werkgevers die ondernemingen die al wat eerder hebben gedaan op loon, de mogelijkheid krijgen om dit te kunnen verrekenen.

Functiehandboek en nieuw loongebouw

Bij de vorige cao is afgesproken dat er een nieuw functie indelingshandboek Grafimedia zal komen. Dit handboek is nu klaar en onderdeel daarvan is ook een nieuw loongebouw. Dit nieuwe handboek heeft tot gevolg dat elke medewerker opnieuw ingedeeld moet worden. Het kan betekenen dat je ineens in een andere loongroep gaat komen. Werkgevers stellen voor dat als blijkt dat een medewerker nu meer verdient, dit terecht zal komen in een persoonlijke toeslag (PT). Echter, deze PT zal naar de toekomst toe niet meegroeien bij cao-loonsverhogingen. Dit betekent dat deze PT in feite gaat worden afgebouwd. Werkgevers hebben zelfs voorgesteld dat men alle bestaande PT’s op deze wijze af gaan bouwen.

Wat vindt De Unie hiervan?

Als gezamenlijke vakbonden hebben we een eerste reactie gegeven dat dit loonbod volstrekt onvoldoende is. Omgerekend betekent dit gedane voorstel dat je er op jaarbasis maar 4,66% op vooruit zou gaan, terwijl wij op basis van de koopkrachtterugval vanuit de vorige cao 9,3% voorgesteld hebben. Hier zit nog een groot gat tussen dus. Met het nieuwe voorgestelde loongebouw en het daarbij gedane voorstel met betrekking tot de PT zijn wij het ook niet eens. Niemand mag er op achteruit gaan wat ons betreft.

Voor zover een korte update over de tweede onderhandelingsronde. Woensdag 6 maart 2024 is er weer een overleg. Wij hebben als bonden aangegeven het eerst uitgebreid te willen hebben over het nieuwe loongebouw in relatie tot het nieuwe functie indelingshandboek.

De onderhandelingen verlopen tot zover overigens constructief en in een goede sfeer. Van de verdere ontwikkelingen zullen wij de leden op de hoogte houden. Wordt vervolgd!

Als je vragen of opmerkingen hebt, dan kun je die aan de belangenbehartiger Gerard van der Lit stellen via gerard.van.der.lit@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Grafimedia: Cao-overleg gestart

De Unie heeft inmiddels het eerste overleg gehad met de werkgevers over de nieuwe cao in de Grafimedia. We hebben de…

Word gratis lid