De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Metaal en Techniek: Terugkoppeling tweede onderhandelingsronde

29 februari 2024

Eerder deze maand informeerden we onze leden over de start van de onderhandelingen voor de nieuwe cao Metaal en Techniek. Afgelopen woensdag, 28 februari 2024, vond de tweede onderhandelingsronde plaats.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 


Als je bovenstaande video niet kunt zien, klik dan hier

 

Werkgevers ambitieloos

Aan het begin van deze onderhandelingsdag hebben de vakorganisaties gereageerd op de weinig concrete voorstellen van de werkgeverszijde. De bonden hebben aangegeven deze ambitieloos te vinden. Werkgevers stellen er niets voor te voelen om mensen aan te trekken en te investeren in jongere werknemers. Daarbovenop doet de werkgever verslechteringsvoorstellen voor de oudere medewerkers, zoals het verhogen van de leeftijd voor ploegendienst en overwerk. Dit staat haaks op hun stelling de vitaliteit van medewerkers te willen bevorderen.

Reactie op onze voorstellen

Vervolgens hebben de werkgevers inhoudelijk gereageerd op de voorstellen van de vakorganisaties. Zij geven aan vele van de aangesneden onderwerpen niet aan de cao-tafel af te willen spreken, maar dit liever op bedrijfsniveau geregeld te willen zien. Ook vinden zij dat een deel van het voorgestelde al binnen de sector geregeld wordt door de bedrijven zelf, zoals regelingen omtrent thuiswerken en reiskosten. Hiermee worden deze afspraken over de schutting gegooid en neergelegd bij veelal kleinere bedrijven, waardoor deze zaken vervolgens bij het ene bedrijf goed geregeld worden en bij het andere niet. Overzicht en duidelijkheid voor de werknemer is daarmee ver te zoeken. Het doel van de cao wordt daarmee tenietgedaan.

Seniorendagen

De werkgeversdelegatie geeft aan bereid te zijn te praten over artikel 51 en het corrigeren daarvan om te voorkomen dat medewerkers hun seniorendagen verliezen na hun 65e, echter willen zij deze dagen aan de voorkant van de regeling weghalen door de startleeftijd te verhogen. Dit is een sigaar uit eigen doos en een verslechtering voor het deel van de werknemers waarbij de regeling al wordt toegepast zoals deze bedoeld is.

Afwijken cao

Werkgever heeft kortgezegd de mond vol van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid, maar doet geen concrete voorstellen tot verbetering. Naar aanleiding van onze vervolgvragen gaf werkgever aan wat zij onder sociale innovatie verstaan: regelingen van de cao-tafel halen en op bedrijfsniveau afspreken, zoals werktijden, urenbank en verschuiving van het dagvenster. Daarnaast vinden werkgevers dat er meer gekeken moet worden naar skills in plaats van de diploma’s van de medewerkers. De vraag is hoe dit er in de praktijk uit zou moeten zien.

Volgend overleg

Het is De Unie niet duidelijk waar de werkgevers tegenaan lopen in de huidige cao om dit soort ideeën uit te willen voeren binnen de sector. Wij zijn wel bereid om dit nader te bespreken met de werkgevers om meer duidelijkheid hierin te krijgen.

Op 14 maart aanstaande komen we weer bij elkaar. Wij hebben aan de werkgevers gevraagd om op die dag met een concrete reactie en concrete voorstellen te komen, zodat wij vorderingen kunnen maken in de onderhandelingen.

Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met één van onze belangenbehartigers Suat Koetloe of Peter Werger.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid