De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering: Pensioen en RVU

20 maart 2023

In dit bericht informeren wij je over de ontwikkelingen op het gebied van pensioen en RVU.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Pensioen

De 2e Kamer heeft in december 2022 voor de nieuwe pensioenwet gestemd en in januari 2023 is de 1e Kamer begonnen met de behandeling van de wet. En dat doen ze grondig zo blijkt. Ze nodigen deskundigen uit om zich te laten informeren en hebben al meer dan duizend vragen over de pensioenwet geformuleerd. De vragen lopen uiteen van fundamenteel, tot praktisch en zeer gedetailleerd. De senatoren hebben minister Schouten gevraagd om binnen vier weken te antwoorden. Meer over het hele proces kan je terugvinden op https://www.werkenaanonspensioen.nl/.

De Unie heeft recent haar leden geïnformeerd over de pensioenontwikkelingen. De gegeven presentatie vind je hier. Voor de bredere context is het beter om de hele bijeenkomst terug te kijken via deze link.

Sociale partners in de horeca en contractcatering zijn in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Na diverse gesprekken hebben we een aantal voorlopige uitgangspunten geformuleerd:

 • De nieuwe regeling is gebaseerd op het solidaire contract en is minimaal gelijkwaardig aan de huidige regeling en waar mogelijk beter (in termen van mediane vervangingsratio’s).
 • Uitkeringen aan pensioengerechtigden zijn van jaar op jaar zoveel mogelijk nominaal te beschermen. Pensioengerechtigden hebben weinig tot geen mogelijkheden te anticiperen op een inkomensdaling.
 • Pensioenpremie is bedoeld voor het persoonlijk pensioenkapitaal. De solidariteitsreserve wordt gevormd vanuit overrendement en wordt gebruikt om de uitkeringen aan pensioengerechtigden zoveel mogelijk nominaal te beschermen. Daarmee is de solidariteitsreserve in omvang te beperken.
 • Simpel houden van pensioentechniek zoals toedelingsregels en projectierendementen en pensioenadministratie via gebruik van de loonaangifteketen.
 • Invaren is in het algemeen in het belang van de deelnemers en het nieuwe pensioenstelsel met invaren maakt dat nauwelijks compensatie nodig is maar waar het schuurt zijn deelnemers te compenseren.
 • Het opheffen van de leenrestrictie is niet passend bij een fonds met veel (jonge) passanten.
 • Er is een positieve grondhouding ten opzichte van het opnemen van nabestaandenpensioen in de nieuwe regeling. De premie hiervoor komt bovenop de 16,8% die nu voor ouderdomspensioen beschikbaar is.
 • Maximaal pensioengevend salaris en franchise zijn gelijk aan de huidige regeling.
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid blijft alleen voor IVA-gerechtigden.
 • De omvang van de solidariteitsreserve is maximaal 5% en er is een jaarlijkse vulling uit overrendement. Er is een 2% initiële storting en het beleggingsbeleid conform collectief beleggingsbeleid van het fonds.
 • Bescherming micro langleven voor iedereen 100%.

Op 10 maart 2023 hebben we gesproken over de verschillende scenario’s die nog kunnen ontstaan door een lage en hoge rente en de effecten op de dekkingsgraad. Wat het effect is van een hoger opbouwpercentage op de compensatie voor de afschaffing van de doorsneepremie en de vraag of we de compensatie in één keer willen doen of uit willen spreiden over de tijd. Uiteraard is voor beide wat te zeggen, dus wordt nog vervolgd. Op 25 april 2023 staat de volgende bijeenkomst gepland.

RVU

Sinds de start van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in april 2021 hebben er 358 medewerkers een aanvraag gedaan voor de RVU. Na een check op de voorwaarden en benodigde documenten zijn er tot en met februari 2023 165 aanvragen voor de RVU goedgekeurd. Er zijn zes aanvragen die alleen nog wachten op getekende werkgeversverklaring voordat de definitieve toekenning kan
plaatsvinden. Sinds 2023 houden we bij op basis waarvan we een aanvraag niet kunnen goedkeuren. Er zijn 7 afwijzingen gedaan met als redenen een te korte aanvraagtermijn, een te lange aanvraagtermijn, voldoet niet aan dienstjarencriteria, voldoet niet aan leeftijdscriteria en de werkgever is niet FBA-geregistreerd. Op de website https://www.ietsvoorjou.nu/ vind je meer informatie over de RVU.

Contact

Als je wilt reageren op dit bericht of contact wil hebben, neem dan contact op met belangenbehartiger Emanuel Geurts via 06-5252 2074 of via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen je graag!

Gerelateerde berichten

Contractcatering: hospitality en inflight

In dit bericht aandacht voor stichtingen, werkstress, RVU, inflight, cao-onderhandelingen en de jaarlijkse gesprekken en het cateringcongres. Kortom, van alles…

Contractcatering: Update

Met dit bericht informeren wij je over pensioen, RVU, inflightoverleg en de cao-onderhandelingen.   Pensioen Voor de zomer van 2023…

Word gratis lid