De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CRV: De cao 1 juni 2024

11 maart 2024

Onderhandelingen cao’s CRV en Monsternemers

Op 2 april 2024 gaan we van start met de onderhandelingen voor de nieuwe cao’s. Om de inzet voor deze onderhandelingen te bepalen, ontvangen wij van de leden de ideeën en wensen daarover. Welke zaken in de huidige cao’s zij willen wijzigen of  toevoegen?

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Vanuit de vorige cao-onderhandelingen verwachten wij op dit moment dat we in elk geval voorstellen gaan doen op

  • verlenging van de RVU-regeling (= financiële ondersteuning om een paar jaar voor AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken);
  • afspraken maken die ervoor gaan zorgen dat het persoonlijke DI-budget beter en vaker besteed gaat worden;
  • aanpassing van de reiskosten- en thuiswerkvergoeding;
  • een loonsverhoging die leidt tot tenminste koopkrachtbehoud en mogelijk tot koopkrachtverbetering.

Loon/inkomen

Op dit punt willen wij een korte toelichting geven.

De vorige cao-afspraken over loon bij CRV waren/zijn:

Cao 1 januari 2022-1 januari 2023: 2,25%
Cao 1 januari 2023-1 juni 2024: (17maanden): 8,5%

Volgens de laatste gegevens/ramingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) is er in 2022 en in 2023 sprake van een koopkrachtdaling van 5,8% en van 6,7% als er geen sprake is van cao-verhogingen.

Voor 2024 verwacht het CPB een koopkrachtdaling van 3,3%. Dus zonder cao-verhogingen zou er sprake zijn van een koopkrachtdaling over de periode 2022 t/m 2024 van 15,8%.

Van dit getal moeten we uiteraard de cao-verhogingen aftrekken die we in deze periode met CRV hebben afgesproken: 10,75%. Als we dat doen, dan is er bij de medewerkers van CRV sprake van een koopkrachtverlies van 5,0%. Wij vinden dat we bij de komende cao-onderhandelingen dit koopkrachtverlies moeten repareren.

Daarnaast wil De Unie in beginsel ook de koopkracht verbeteren. De mate waarin dit kan of lukt, hangt natuurlijk in sterke mate af van de bedrijfseconomische gang van zaken bij het betreffende bedrijf. De bedrijfseconomische situatie bij CRV en de ontwikkelingen in de sector waarin CRV opereert, zijn op dit moment en in de komende tijd (zeer) lastig en ‘uitdagend’ te noemen.

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te reageren vóór 20 maart 2024 naar de belangenbehartiger.

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je mailen naar jan.admiraal@unie.nl

Gerelateerde berichten

CRV: Update 1e cao-overleg

Op dinsdag 2 april was de eerste onderhandelingsronde met betrekking tot de nieuwe cao CRV en de cao CRV Monsternemers….

CRV: Cao-onderhandelingen

Naast de recente enquête van de gezamenlijk vakbonden wil ik jouw input, als lid van De Unie, voor de nieuwe…

Word gratis lid