De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Banden en Wielenbranche: Cao-onderhandelingsresultaat bereikt met de VACO

02 januari 2023

We hebben een in onze ogen verdedigbaar onderhandelingsresultaat bereikt met de VACO over jouw cao Banden en Wielen. Nu willen we graag van jou weten of je hiermee in kunt stemmen. Ondanks de hoge inflatiecijfers en onze eerdere wensen leggen we dit onderhandelingsresultaat toch met een positief stemadvies aan de leden voor.  Zij hebben tot en met 10 januari 2023 de tijd om je stem uit te brengen. Je kunt hier het volledige onderhandelingsresultaat lezen, maar hieronder vast de hoofdlijnen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Loon

De lonen worden over een periode van 15 maanden in totaal met 9% structureel verhoogt en je krijgt gedurende de looptijd van deze cao ook nog een extra verhoging van € 60,- per maand.

Jeugdschalen

De loonschalen voor de jeugdigen worden aangepast waardoor bijvoorbeeld een 18-jarige het loon gaat krijgen van een 19-jarige.  Zie voor de totale uitwerking het onderhandelingsresultaat.

Reiskosten

We hebben de afspraak gemaakt dat iedereen die tussen de 10 en 25 km woon-werkverkeer heeft een vergoeding gaat krijgen gelijk aan het fiscale maximum.

Generatiepactregeling

De huidige regeling voor de 80/90/100- en de 60/80/100-regeling wordt gecontinueerd. Er zal overigens nog wel een rekentool gemaakt worden om je inzicht te geven wat dan de netto uitkering voor jou gaat worden.

Dit alles en de situatie waarin de branche zich bevindt is dit voor ons een verdedigbaar resultaat. Maar uiteindelijk bepaal jij zelf of je het voldoende vindt.

Contact

Zijn er vragen of opmerking neem dan contact op met de belangenbehartiger, Gerard van der Lit, via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.

 

Afdrukken

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid