De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Pensioenregeling

22 december 2023
ING

In 2024 moeten de onderhandelingen over de pensioenonderhandelingen over jouw pensioen tot een resultaat komen. De Wtp (wet toekomst pensioenen) geeft sociale partners tot uiterlijk 31 december 2024 de tijd om de transitieplannen in te dienen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

In een transitieplan beschrijf je hoe een pensioenregeling omgezet wordt naar een pensioenregeling conform de WTP. Voor zowel het ING CDC pensioenfonds als voor Pensioenfonds ING (PFI) moet een transitieplan worden geschreven.

Ben je voor op of na 1 januari 2014 in dienst getreden dan heb je alleen pensioen opgebouwd bij ING CDC fonds.

Ben je langer in dienst bij ING dan heb je voor 2014 je pensioen opgebouwd bij PFI.

Voorbereiding

De sociale partners voeren al geruime tijd een gezamenlijke studie uit. Hierin worden kleine stappen gemaakt. De belangrijkste besluiten die moeten worden genomen zijn:

  • Keuze tussen twee mogelijke contractsvormen (solidaire premieregeling of flexibele premieregeling).
  • Vorm van het Nabestaandenpensioen
  • Compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek
  • Invaarbesluit

Deze besluiten moeten voor beide pensioenfondsen worden genomen. Maar de pensioenfondsen zijn zeer verschillend van elkaar waardoor we tot verschillende uitkomsten kunnen komen. De leden hebben in 2023 al verschillende informatiememo’s ontvangen en een webinar kunnen volgen. Begin 2024 krijg je meer uitleg van De Unie. Ook ING start met een informatiecampagne.

Pensioenfondsen

Er is ook regelmatig overleg met de beide betrokken pensioenfondsen. Zij moeten de nieuwe regeling gaan uitvoeren. Daarom is het belangrijk om tijdig met deze fondsen om tafel te gaan om te onderzoeken wat volgens de pensioenfondsbesturen uitvoerbaar is en hoe zij een evenwichtige overgang naar de nieuwe pensioenwetgeving zien.

Ledenvergadering

Een van de stappen die gemaakt is, is een afspraak over de wijziging van de indexatiemaatstaf bij Pensioenfonds ING. Dit vergt meer toelichting. Hieronder lees je meer. De Unie organiseert ook een online ledenvergadering op 12 januari 2024 van 12.00 tot 13.00 uur. In deze vergadering lichten we de afspraak toe en kun je vragen stellen. Door hier te klikken, staat de vergadering direct in je agenda met vergaderlink.

PFI-indexatiegrondslag

PFI geeft al geruime tijd aan dat het voor een gesloten pensioenfonds beter is om met één indexatiegrondslag te kunnen werken. Nu moet het pensioenfonds voor actieven en een deel van de gepensioneerden de indexatie baseren op basis van de salarisstijging in de ING-cao en voor de overige gepensioneerden de indexatie baseren op basis van de inflatie-ontwikkeling. Dit kan leiden tot ongelijke behandeling, zoals in 2022 bleek. Het pensioenfonds wil graag de prijsindex (indexatie op basis van inflatieontwikkeling) gebruiken als indexatiemaatstaf.

Wijziging indexatiemaatstaf

De pensioenovereenkomst is onderdeel van de cao. Nu is de loonindexatie onderdeel van jouw cao. De Unie kan deze wijziging alleen doorvoeren als de leden hiermee instemmen. Wij raadplegen de leden over dit onderwerp in januari 2024. De leden ontvangen dan een nadere uitleg en toelichting wat de mogelijke voordelen en de mogelijke nadelen van deze wijziging zijn en natuurlijk ontvangen zij een stemlink waarmee ze hun mening kunnen geven.

Ledenraadpleging

De leden ontvangen een bericht van De Unie op 9 januari 2024. Op 12 januari van 12.00 uur tot 13.00 uur kunnen zij vragen stellen via een online ledenvergadering.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die van belang is voor De Unie. Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: Verslag actualiteiten februari 2024

Op maandag 26 februari organiseert De Unie de eerste online pensioenkennissessie. We bespreken dan het onderwerp Contractsvormen, de verschillen en overeenkomsten…

ING: Uitnodiging pensioenwebinar

De komende tijd onderhandelt De Unie namens onze leden over een nieuwe pensioenregeling. De overheid heeft een nieuwe pensioenwet ingevoerd,…

Word gratis lid