De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VodafoneZiggo: Meerderheid stemt in met onderhandelingsresultaat cao 2024 t/m 2025

19 maart 2024

Van 4 tot en met 15 maart 2024 hebben de medewerkers het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao mogen beoordelen. Een grote meerderheid van de medewerkers heeft ‘ja’ gezegd tegen dit onderhandelingsresultaat.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Uitvoerder van het referendum, onderzoeksbureau InnerVoice, heeft de volgende uitslag vastgesteld:

Van de 6.737 stemgerechtigden hebben 5.173 medewerkers een stem uitgebracht; een opkomst van 76,8%. Deze medewerkers hebben als volgt gestemd:

  • Ja: 54%
  • Nee: 46% 

Lees hier de officiële uitslag van InnerVoice. 

Proces

Dat alle medewerkers van VodafoneZiggo hun stem mochten uitbrengen is niet nieuw meer. Inmiddels zijn jullie er al aan gewend dat bij VodafoneZiggo alle medewerkers kunnen meepraten en meebeslissen over de inhoud van collectieve regelingen zoals de cao of een sociaal plan.

De cao-partijen (De Unie en VodafoneZiggo) hebben onderzoeksbureau InnerVoice in november 2023 de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de voorkeuren en de mening van de medewerkers bij VodafoneZiggo met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden. Er zijn daartoe eerst 6 panelsessies gehouden met groepen van 5 tot 10 medewerkers van VodafoneZiggo. Met de ‘opbrengst’ van deze paneldiscussies is vervolgens een enquête/survey op maat ontwikkeld.

Uiteindelijk hebben 3.025 collega’s eind 2023 deelgenomen aan de survey. Een respons van 45%. Het onderzoek heeft geleid tot een duidelijke rapportage waardoor wij goed wisten waar we over moesten onderhandelen met VodafoneZiggo en wat onze onderhandelingsruimte was.

Wil je meer weten over de onderhandelingen, over het resultaat daarvan en onze duiding, lees dit dan na in onze laatste communicatie. Lees hier meer.

Hoe verder?

Uiteraard streven cao-partijen ernaar om draagvlak te vinden bij een zo groot mogelijke groep medewerkers. Hoewel het onderhandelingsresultaat op steun van een meerderheid van de medewerkers kan rekenen, is het ook van belang om stil te staan bij de zorgen van de medewerkers die niet konden instemmen met het resultaat.

De Unie gaat als gevolg van de uitslag van de stemming de cao met VodafoneZiggo tekenen. Daarnaast is het de komende tijd aan ons om samen met VodafoneZiggo de uitslag van dit referendum, zoals we dat ook bij de vorige ronde gedaan hebben, zorgvuldig te analyseren en mee te nemen in de periodieke besprekingen. Vele medewerkers immers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun stem te voorzien van een toelichting.

Het is en blijft belangrijk dat álle medewerkers betrokken blijven bij én zeggenschap houden over hun arbeidsvoorwaarden. Hierover hebben we met VodafoneZiggo al duidelijke afspraken gemaakt.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Jan Admiraal, via jan.admiraal@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid