De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VodafoneZiggo: het onderhandelingsresultaat voor de cao

19 februari 2024

Op 8 februari 2024, na 3 onderhandelingsrondes, is er tussen VodafoneZiggo en De Unie een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen voor een nieuwe cao per 1 januari 2024. Hier kun je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat vinden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

 

Wat vinden wij van het onderhandelingsresultaat?

Om bovenstaande vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de uitkomsten van de survey en naar onze inzetbrief die daarop is gebaseerd.

In de onderhandelingen met VodafoneZiggo hebben we ons geconcentreerd op de  onderwerpen waar jullie en het minst tevreden over zijn (sheet 15 survey) en waar de meeste prioriteit aan moet worden gegeven in de onderhandelingen (sheet 19 survey). Structurele loonsverhoging en een betere doorgroei in de loonschaal zijn de twee belangrijkste gespreksonderwerpen geweest in de onderhandelingen.

De structurele loonsverhoging

Wij hebben in onze inzetbrief een structurele loonsverhoging voorgesteld van 9%. Dit is de optelsom van een koopkrachtreparatie van de jaren 2022 en 2023 van 5,3% en 3,5% voor koopkrachtbehoud in 2024.

Dit hebben we niet kunnen afspreken. Uiteindelijk zijn we voor 2024 uitgekomen op een totaal percentage van 6%:

  • 4% per 1 april 2024 met een minimum van €150. Daardoor komt de medewerker die naarmate hij/zij minder salaris ontvangt dan €3.750 uit op een hoger percentage.
  • 2% per 1 oktober 2024.

Met 6% in totaal is er sprake van koopkrachtbehoud voor 2024 (3,5%). De 2,5% die resteert, kun je zien als de gedeeltelijke koopkrachtreparatie 2022/2023.

Voor het 2e cao-jaar zijn we op 2,5% per 1 april 2025 uitgekomen.

De koopkrachtverwachting 2025 is er nog niet, maar de inflatie 2025 wordt door het CPB geraamd op 2,1%.

Daarmee komt de totale structurele loonsverhoging van deze 2-jarige cao op 8,5%. Voor degene die een salaris heeft van minder dan €3.750 is dat percentage (door de bodem van €150) wat hoger. Bijvoorbeeld: bij een salaris van €3.000 heb je 1% meer: 9,5%.

Samengevat: Hoewel we de in onze inzetbrief gestelde doelen niet hebben bereikt, zijn we toch tevreden met het onderhandelingsresultaat. Het koopkrachtbehoud voor 2024 en 2025 is geborgd en daarnaast hebben we 2,5% compensatie voor eerdere jaren kunnen afspreken.

We zijn ook blij met de minimum verhoging van € 150 voor de lagere salarisschalen. Hetzelfde geldt voor de aanpassing van de salarisbandbreedte per 1 januari 2025 naar 80%-110%. Ook hier profiteren de lagere salarisschalen van.

De doorgroei in de salarisschaal

Graag verwijs ik je voor de gemaakte afspraken naar de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Een People Leader krijgt de beschikking over een totaal budget voor individuele salarisverhogingen, deze is gelijk aan de hoogte van de huidige ruimte hiervoor. Daarmee heeft hij/zij de mogelijkheid om differentiëren in individuele loonsverhogingen afhankelijk van performance en RSP.

Als medewerkers hebben jullie aangegeven dat er een wens is voor een eerlijker beloningsmethodiek. Wij vinden dat met deze afspraak een belangrijke stap in die richting wordt gezet.

Andere onderwerpen

Voor de afspraken op andere onderwerpen verwijs ik graag naar de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Twee onderwerpen breng ik met name even onder de aandacht. Dat is de verhoging van de vergoeding Connected Working en dat is de toelichting bij het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid.

Voor wat betreft het laatste heeft VodafoneZiggo onomwonden aangegeven dat een zeer belangrijk onderwerp te vinden en ook dat het verbetering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker per definitie maatwerk is. Elke medewerker kan in samenspraak met zijn leidinggevende de mogelijke interventies en acties bespreken die zijn/haar duurzame inzetbaarheid bevordert en/of vergroot.

Voor een greep uit de (op dit moment al) mogelijke interventies verwijs ik je graag naar dit overzicht.

Tenslotte

Wij vinden het belangrijk om te zeggen dat we aan het einde van het derde gesprek met VodafoneZiggo de conclusie konden trekken dat we een realistisch resultaat hebben bereikt. Hierbij hebben we aantal wensen niet kunnen invullen, hetzelfde geldt echter ook voor jullie werkgever.

Jouw stem

Om te kunnen stemmen zullen alle werknemers  benaderd worden door het onafhankelijke onderzoeksbureau Innervoice. Via het werkmailadres ontvang je een bericht met een link naar een stemformulier en waar je vervolgens een stem kunt uitbrengen, desgewenst met een toelichting. De stemming loopt van 4 t/m 15 maart 2024. Op 18 maart wordt dan de uitslag bekend gemaakt

Online sessie

Het is mogelijk om je op te geven voor de online sessie met Jan Admiraal, de onderhandelaar namens De Unie, die dan een toelichting op het onderhandelingsresultaat zal geven. Deze sessie zal worden gehouden op 21 februari 2024 van 10.00u-11.00u. Klik hier om deze afspraak aan je agenda toe te voegen. In deze agenda-afspraak staat de link naar onze website waar op 21 februari 2024 de link naar het webinar gepubliceerd zal worden.

Uiteraard kun je ook altijd vragen stellen over dit onderhandelingsresultaat via vodafoneziggo@unie.nl. Wij zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid