De Unie, in jouw belang

VodafoneZiggo

De Unie vindt het belangrijk dat alle medewerkers de gelegenheid krijgen om input te geven, zodat wij als vakbond zo goed mogelijk voor de belangen van alle medewerkers kunnen opkomen in de onderhandelingen met VodafoneZiggo. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook alle medewerkers mogen stemmen over het resultaat van de onderhandelingen. Het is daarbij van belang dat zoveel mogelijk medewerkers meedoen want alleen dan staan we sterk in de onderhandelingen met VodafoneZiggo om zodoende een goed resultaat voor jou en je collega’s te bereiken.

Online events

Eerstvolgende live-events

  • Er zijn nu geen webinars gepland

Afgelopen live-events

Updates en nieuws

VodafoneZiggo: Meerderheid stemt in met onderhandelingsresultaat cao 2024 t/m 2025

Van 4 tot en met 15 maart 2024 hebben de medewerkers het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao mogen beoordelen. Een…

VodafoneZiggo: webinar onderhandelingsresultaat cao 2024

Op 21 februari 2024 hield De Unie een webinar voor medewerkers van VodafoneZiggo over het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao….

VodafoneZiggo: het onderhandelingsresultaat voor de cao

Op 8 februari 2024, na 3 onderhandelingsrondes, is er tussen VodafoneZiggo en De Unie een onderhandelingsresultaat tot stand gekomen voor…

17-5: Webinar “Maak kennis met De Unie”terugkijken?

We kijken terug op een succesvol eerste webinar voor de medewerkers van VodafoneZiggo. In dit webinar werd een toelichting gegeven op de werkwijze van De Unie en DigiC bij het bedrijf. Daarbij werd stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de VodafoneZiggo cao en de aanstaande onderhandelingen over het Sociaal Plan.

Heb je het webinar gemist? Je kunt het nu terugkijken.

Binnenkort organiseren wij weer een webinar. Houd voor updates hierover deze website in de gaten!

De huidige situatie sociaal plan

Het ‘huidige’ Sociaal Plan (versie 2021) is op 31 december 2021 geëindigd. Zoals in de recente cao staat vermeld wil VodafoneZiggo medio 2023 een nieuw Sociaal Plan afspreken. In de tussenliggende periode zal in voorkomende gevallen het Sociaal Plan (versie 2021) ongewijzigd worden toegepast.

De visie van De Unie

Om onze inzet voor de onderhandelingen goed te kunnen bepalen willen wij eerst graag weten wat de medewerkers van VodafoneZiggo belangrijk vinden ten aanzien van hún Sociaal Plan. Luisteren naar jouw mening, zorgen en ideeën is voor ons de eerste stap. Daarin mag iedereen meepraten. Vervolgens zullen wij op basis van de inbreng van de medewerkers de inzet voor de onderhandelingen formuleren. Daarbij maken we naast de inbreng van de medewerkers gebruik van onze ervaring en kennis t.a.v. arbeidsvoorwaardenvorming. Houd onze website in de gaten om ons te volgen in dit proces.

Hoe kan ik meepraten?

Om alle medewerkers in de gelegenheid te stellen om mee te praten volgen wij het DigiC proces. Concreet betekent dit dat het onderzoeksbureau InnerVoice alle medewerkers in de gelegenheid stelt om via panelgesprekken en vervolgens een enquete mee te praten. Binnenkort kunnen de medewerkers van VodafoneZiggo zich opgeven om deel te nemen aan de panelgesprekken, hierover volgt op een later moment nadere informatie. In deze panelgesprekken wordt onder leiding van een onafhankelijke panelgespreksleider van gedachten gewisseld en voorstellen geïnventariseerd over een eventueel nieuw sociaal plan. De resultaten van deze panelgesprekken worden gebruikt om enquêtevragen op te stellen. Deze enquête zal vervolgens aan alle medewerkers van VodafoneZiggo worden gestuurd. Nadat de resultaten bekend en gedeeld zijn zullen wij de onderhandelingen ingaan en de resultaten in combinatie met onze kennis en ervaring inzetten om een goed resultaat te bereiken in jouw belang!

Hoe kan ik meebeslissen?

Na het bereiken van een eventueel onderhandelingsresultaat mogen ook weer alle medewerkers hun stem uitbrengen over het resultaat. De Unie zal daarbij aangeven hoe het onderhandelingsresultaat zich verhoudt tot de onderzoeksresultaten uit het DigiC proces en tot wat gebruikelijk is in de markt en hoe je dit als werknemer voor jezelf kunt wegen/beoordelen. Daarbij heb je als werknemer de mogelijkheid om naar informatiesessies van De Unie te komen en je kunt altijd contact opnemen met de onderhandelaar van De Unie via vodafoneziggo@unie.nl. De Unie bepaalt uiteindelijk op basis van de uitslag van de stemming of het onderhandelingsresultaat omgezet kan worden in een nieuw sociaal plan. Ook hier mag dus weer elke medeweker meedoen en zal het onderzoeksbureau InnerVoice zorgdragen voor de stemming.

Veel gestelde vragen

De meest gestelde vragen hebben we hier voor je op een rij gezet.

Op www.digic.nl kun je meer lezen over het proces. Staat jouw vraag er niet tussen of heb je behoefte aan meer toelichting? Je kunt ons altijd bereiken op vodafoneziggo@unie.nl.

 

Houd onze website in de gaten om ons te volgen in dit proces.