De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Uitvaartbranche: Onderhandelingsresultaat bereikt nieuwe cao

22 april 2024

Op 15 april 2024 hebben we verder onderhandeld over een nieuwe cao Uitvaartbranche. Wij zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen. De leden kunnen hun stem uitbrengen over dat onderhandelingsresultaat.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het onderhandelingsresultaat

De Unie is blij dat we op 15 april tot een onderhandelingsresultaat zijn gekomen voor een nieuwe cao Uitvaartbranche. Dat geeft duidelijkheid voor de medewerkers over wat er gaat gebeuren met de arbeidsvoorwaarden wanneer de leden van de vakbonden in meerderheid instemmen met het onderhandelingsresultaat.

In het onderhandelingsresultaat hebben we afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen. Het totale onderhandelingsresultaat lees je hier. Er horen bijlagen bij dit onderhandelingsresultaat. Die kun je hier teruglezen.

De hoofdpunten uit het onderhandelingsresultaat

De belangrijkste punten uit het onderhandelingsresultaat zijn samengevat:

 • De looptijd van de nieuwe cao is van 1 maart 2024 tot en met 31 december 2025.
 • Het feitelijke salaris wordt als volgt verhoogd:
  • 7% per 1 mei 2024. Voor buitenschaligen is dat 6%.
   Een buitenschalige is een werknemer die een jaarinkomen (salaris + vakantietoeslag + eventuele 13e maand + eventuele markttoeslag) heeft van meer dan het maximum van salarisschaal 9. Concreet, meer dan € 70.839,36 bruto bij een fulltime contract.
  • 3% per 1 januari 2025. Voor buitenschaligen is dat 2%.
  • 1% per 1 juli 2025, ook voor buitenschaligen.
 • Heb je een functie die valt in functieniveau I t/m III? Dan ontvang je in september 2024 een éénmalige uitkering van 1,17% van jouw bruto jaarsalaris.
 • De beschikbaarheidsvergoeding wordt verhoogd en volgt de verhogingen van de loonsverhoging. Dus een verhoging per 1 mei 2024 met 7%, per 1 januari 2025 met 3% en per 1 juli 2025 met 1%.
 • De reiskostenvergoeding wordt per 1 mei 2024 verhoogd naar het fiscaal maximum. Die wordt dan dus € 0,23 per kilometer. Als de overheid gedurende de looptijd van de cao een hoger fiscaal maximum vaststelt, volgt de reiskostenvergoeding die verhoging.
 • De thuiswerkvergoeding wordt per 1 mei 2024 verhoogd naar het fiscaal maximum. Die wordt dan € 2,35 per dag. Als de overheid gedurende de looptijd van de cao een hoger fiscaal maximum vaststelt, volgt de thuiswerkvergoeding die verhoging.
 • De vergoeding voor dienstreizen volgt de verhoging van de reiskostenvergoeding en zal bruto € 0,10 per kilometer hoger zijn dan de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
 • De termijn om aan de RVU-regeling mee te doen wordt verruimd van 1 jaar naar 2 jaar voorafgaand aan de AOW-datum.
 • Per 1 januari 2025 geldt voor de wettelijke vakantiedagen die je vanaf dat moment opbouwt de wettelijke verjaringstermijn van 1,5 jaar. De werkgever moet zich inspannen dat een werknemer zijn verlofdagen kan opnemen. De werknemer moet zich inspannen om de wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen. Voor de wettelijke verlofuren die eerder dan 2025 zijn opgebouwd en die nog niet zijn opgenomen, geldt een overgangstermijn van de verjaringstermijn. Deze verlofuren moeten in een periode van 3 jaar vanaf 1 januari 2025 worden opgenomen. De verjaringstermijn van jouw bovenwettelijke verlofuren wijzigt niet. Die blijft 5 jaar.
 • Het maximum aantal beschikbaarheidsdiensten voor parttimers wordt teruggebracht. Voor contracten tot 0,25 fte wordt dit 25% van het maximum dat nu in de cao staat. Voor contracten tussen de 0,25 fte en de 0,5 fte wordt dit 50% van het maximum dat nu in de cao staat.
  Verder kan een werkgever een proef doen voor een andere regeling voor de beschikbaarheidsdiensten. Hoe die regeling eruitziet kun je lezen in bijlage I van het onderhandelingsresultaat. Een werkgever moet zich aanmelden voor de proef. De proef kan alleen doorgaan als de vakbonden daar akkoord op geven.

Stem over het onderhandelingsresultaat!

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen  tot en met donderdag 2 mei 2024.

Kort na 2 mei informeren wij de leden over de uitslag van de stemming.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of naar 06-5252 2073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid