De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Zuivelindustrie: Cao update – verbeterd eindbod

06 april 2023

Naar aanleiding van de stemming van de andere bonden en de inhoud van de kritische noot van de stemmers van De Unie heeft de NZO besloten om een verbeterd eindbod uit te brengen. De structurele collectieve loonsverhoging is verhoogd van 6% naar 8%. De eenmalige uitkering komt hiermee te vervallen. Daarnaast is de RVU-regeling lichtelijk verruimd. Verder is het eindbod gelijk gebleven. Je kunt het gehele bod hier voor de volledigheid teruglezen. De Unie is blij dat er een verbeterd eindbod is uitgebracht!

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Wat gebeurt er nu met onze stemming?

Het vorige eindbod is met een kleine meerderheid geaccepteerd. Er was een duidelijke kritische noot terug te vinden in de stemming, die ook met de werkgevers is gedeeld. Er zitten geen verslechteringen in het verbeterde eindbod. Daarom hoeven we formeel de stemming niet opnieuw te doen en is dit bod nog steeds een basis voor De Unie om een cao te sluiten. We zijn wel erg benieuwd of deze verbetering tegemoetkomt aan de kritische noot van onze leden in de stemming. Mocht je hierover iets kwijt willen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Wanneer komt de nieuwe cao tot stand?

De cao-commissies van de andere bonden hebben besloten dat het verbeterde eindbod niet voldoende is om opnieuw voor te leggen aan hun leden. Zij hebben het vorige eindbod afgewezen en versturen een ultimatum aan werkgevers waarmee ze teruggrijpen naar de eisen in hun voorstellenbrieven. Als de werkgevers niet dichter bij dit ultimatum komen met hun bod, beginnen zij met actievoeren. Terwijl dit traject loopt, wordt er nog geen nieuwe cao gesloten. Dat betekent ook dat de afspraken zoals deze zijn voorgesteld in het eindbod nog niet gemaakt zijn. Deze worden ook nog niet uitgevoerd. We houden de medewerkers uiteraard op de hoogte van de voortgang van dit proces.

Kan ik ook actievoeren als ik tegen heb gestemd?

Wanneer er formeel een actie wordt uitgeroepen door een vakbond, staat het iedere werknemer in de sector vrij om mee te doen met deze acties. Als jij als lid van De Unie hebt tegengestemd staat het jou ook vrij om actie te voeren voor een betere cao. Ook werknemers die geen lid zijn van een vakbond mogen meedoen met actievoeren.

We kunnen het ons voorstellen dat deze situatie de nodige vragen oplevert. Stel al je vragen door middel van onderstaande contactgegevens. Mochten er vragen vaker terugkomen, dan zullen we de antwoorden daarop delen met alle leden.

Contact

Contact opnemen kan door een e-mail te sturen naar: mandy.raaijmakers@unie.nl. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963. We adviseren je graag!

Gerelateerde berichten

Zuivelindustrie: Eindbod

Na vier onderhandelingsrondes met werkgevers zijn we er niet uitgekomen. Het gat is te groot. Werkgevers hebben er daarom voor…

Word gratis lid