De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Verslag periodiek overleg januari 2024

29 januari 2024
ING

De huidige pensioenregeling moet omgezet worden naar een pensioenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet Toekomst Pensioen (Wtp). De Unie werkt al maanden in een stuurgroep samen met ING en met de andere vakorganisaties. De stuurgroep bereidt de onderhandelingen voor door gezamenlijk informatie uit te zoeken en berekeningen te maken. De onderhandelingen komen wel dichterbij. De Unie zal daarom in drie webinars de leden informeren over de stand van de pensioenstudie. En we willen de verwachtingen van de leden uitvragen. Het eerste webinar is op 26 februari 2024, van 16.00 tot 17.00 uur. Zet deze tijd vast in de agenda. Binnenkort ontvangen de leden de uitnodiging.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Periodiek overleg

De Unie heeft maandelijks overleg met ING over actuele zaken en het uitwerken van studieafspraken. Het periodiek overleg wordt ook gebruikt om vragen van leden te behandelen. Op 22 januari 2024 hebben we weer periodiek overleg gehad. Tijdens dit overleg is onder andere gesproken over verzuimcijfers, ploegentoeslag Wilgenplas, leerbudget, OWP.

Verzuimcijfers

ING heeft de verzuimcijfers gepresenteerd. We hebben de totaalcijfers gekregen, deze zien er goed uit. Het verzuim blijft redelijk stabiel en is in lijn met de landelijke cijfers voor vergelijkbare bedrijven. De Unie heeft gevraagd de verzuimcijfers per afdeling of businessline beschikbaar te stellen. Wij willen graag de outliers in de statistiek (waar een echt probleem is) met ING kunnen bespreken.

Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de registratie van ziekteverzuim. De gepresenteerde cijfers zijn aanmerkelijk lager dan in de jaren voorafgaand aan covid. De kans bestaat dat met het toegenomen thuiswerken het zicht op ziekte vertekent. Graag horen we van de medewerker of zij zich altijd ziek melden als zij een dagje minder lekker voelen en zij – omdat ze thuiswerken – toch even inloggen. En als zij een dag ziek melden, registreert de manager dat dan ook in Workday? Dat kunnen zij zelf zien in het scherm waarin ze ook verlof aanvragen. Als er daar informatie over is, positief of negatief, dan horen we dat graag.

Leerbudget

In de cao is geregeld dat ING jaarlijks een bedrag van € 375,- stort op de leerrekening. Dit bedrag blijft maximaal 5 jaar staan, de medewerker kan dus structureel maximaal € 1.875,- op de leerrekening sparen. Dit geld is vrij besteedbaar binnen het gekoppelde aanbod. Voor veel opleidingen is dit echter niet voldoende. ING start daarom een pilot Skillbooster. Deelnemers aan de pilot krijgen toegang tot een platform waarop zij onbeperkt opleidingen (online) kunnen volgen. Let op: als deelnemer aan de pilot dan wordt een bedrag van € 995,- van de leerrekening afgeschreven, dit geld krijgt de medewerker niet terug als ze geen opleidingen volgen. De pilot heeft een looptijd tot en met 31 augustus 2024. De opleidingen die voor die tijd start via Skillbooster, mag je afmaken. Je kunt het skillboosterpakket aanschaffen tot uiterlijk 29 mei 2024.

Gebruik cao-regelingen

ING heeft doorgegeven hoe veel medewerkers gebruik maken van specifieke arbeidsvoorwaarden. Van een aantal arbeidsvoorwaarden was het gebruik in 2023 lager dan verwacht. Wellicht zijn deze regelingen onbekend, daarom breng ik ze graag onder je aandacht.

Diversiteitsdagen

Artikel 5.6.2 van de cao kent iedere medewerker 1,5 extra verlofdag toe. Per kalenderjaar kun je op voor jou belangrijke dagen 1,5 dag betaald verlof en 1,5 dag onbetaald verlof opnemen.

De diversiteitsdagen vervallen aan het eind van het jaar. Je kunt het eenvoudig in Workday boeken (onder vakantie). Je hoeft niet aan te geven waar je de dag voor gebruikt. De diploma-uitreiking van je kind, de huwelijksdag van je ouders, het kampioensfeest van je hockeyteam kunnen ook voor jou belangrijke feestdagen zijn. Je hoeft daar dan geen regulier verlof voor op te nemen.

MVO-dagen

Artikel 2.5 van de cao geeft medewerkers het recht om zich onder werktijd (met behoud van arbeidsvoorwaarden) in te zetten voor maatschappelijke doelen. Voor medewerkers van 60 jaar en ouder geldt dat zij hier 1 dag in de week voor krijgen. Dit verlof kan flexibel opgenomen worden.

Wellicht had je in 2023 wel een diversiteitsdag of MVO-dag willen opnemen, maar waren er belemmeringen in de organisatie. Dit horen wij graag van je.

OWP

OWP staat voor overgang werkzaamheden plan. Deze regeling is van toepassing als werk door ING binnen Nederland wordt ondergebracht bij een ander bedrijf. De medewerkers volgen dan doorgaans hun werk en zij gaan over met behoud van hun ING-arbeidsvoorwaarden.

De tekst van het OWP dateert uit 2006. Inmiddels is de wetgeving veranderd en ook het belang van het plan is niet meer zo groot aangezien de meeste bedrijfsonderdelen naar het buitenland geoutsourcet worden. Het huidige OWP loopt eind van dit jaar af, net als de cao. Op voorstel van De Unie onderzoeken we nu al welke aanpassingen noodzakelijk zijn, omdat bijvoorbeeld de wet veranderd is. Als de cao-onderhandelingen begonnen zijn, is er minder tijd om het OWP zorgvuldig te bespreken.

Ploegentoeslag Wilgenplas

Een team van medewerkers die werkzaam zijn op de Wilgenplas (Rotterdam), werkt in een ploegendienstrooster. Het toekennen van de ploegentoeslag is de laatste jaren niet altijd conform de cao gebeurd. De betrokken medewerkers hebben – terecht – de hulp van vakorganisaties gevraagd om dit probleem op te lossen. Vakorganisaties en ING werken gezamenlijk toe naar een oplossing van dit geschil.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die van belang is voor De Unie. Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: overlegkalender

For english see below De tweede helft van dit jaar staat er veel te gebeuren op het gebied van arbeidsvoorwaarden…

ING pension negotiations

Nederlandse versie klik hier On June 13, 2024, De Unie held pension negotiations with your employer and with the other…

Word gratis lid