De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Pensioenonderhandelingen starten met keuze tussen FPR en SPR

23 april 2024

De Unie heeft een enquête gehouden onder de leden en hun collega’s om te bepalen wat het beste past bij de ING-medewerkers. Een pensioenregeling gebaseerd op de flexibele premieregeling (FPR)of een pensioenregeling die gebaseerd is op de solidaire premieregeling (SPR).

Wil je weten waar De Unie op inzet bij de pensioenonderhandelingen? Je leest het hieronder (English version click here).

Keuze voor FPR

De kaderleden van De Unie hebben in hun besluit twee gezichtspunten laten meewegen.

Ten eerste: de verwachte resultaten van de beide contractsvormen. Op verzoek van De Unie is door de stuurgroep die de onderhandelingen voorbereid modelmatige proefberekeningen gemaakt. Uit deze berekeningen blijkt dat met het FPR-contract iets betere resultaten haalbaar zijn dan met het SPR-contract te verwachten is. Waarschijnlijk kan het model nog iets verbeterd worden, waardoor beide contracten op vergelijkbare pensioenresultaten uitkomen. Hieruit volgt geen definitieve conclusie voor een van beide contractsvormen.

Ten tweede: de uitslag van de enquête. De grote meerderheid van de leden vindt het (zeer) belangrijk om zelf keuzes te kunnen maken. Voor de kaderleden is dit doorslaggevend, alleen in de flexibele premieregeling is het mogelijk om keuze opties aan te kunnen bieden.

Wat vinden de leden?

De Unie heeft een enquête uitgezet om mee te inventariseren wat het beste past voor de leden. De solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling.

De meerderheid van de respondenten vindt het belangrijk om keuzemogelijkheden te hebben.

Men is eensgezind over de vraag naar het belang om pensioen in de vorm van een vaste uitkering te kunnen krijgen.

  • 79% vindt dit (zeer) belangrijk.
  • Slechts 5% vindt dit onbelangrijk.

Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om zelf je risicovoorkeur te kunnen bepalen.

  • Bijna 73% vindt dit belangrijk of heel belangrijk.
  • Minder dan 10% vindt dit onbelangrijk.

Bij de beide andere vragen gaat de voorkeur van de leden ook duidelijk in de richting van de flexibele premieregeling.

Invloed op beleggingsbeleid

  • 62% vindt het (zeer) belangrijk dat ze zelf keuze kunnen maken met betrekking tot de beleggingen.
  • 15% vindt dit (zeer) onbelangrijk.

Zelf invloed hebben op de hoogte van de premie

  • 58% vindt het (zeer) belangrijk.
  • 20% vindt dit (zeer) onbelangrijk.

 

Opmerkingen

In de enquête was ruimte om opmerkingen mee te geven. De leden hebben een zeer uiteenlopende verwachting van hun nieuwe pensioenregeling. En er is veel vraag naar informatie.

Door sommige leden wordt hartstochtelijk gepleit voor een zo collectief mogelijke pensioenregeling. Anderen zijn niet tevreden met de genoemde keuze-opties omdat ze de keuze-opties nog als te beperkt ervaren.

Opvallend is het grotere aantal leden/ medewerkers dat aangeeft in het geheel geen voorstander te zijn van het nieuwe pensioenstelsel of tegen invaren te zijn.

Meer weten over pensioen?

De Unie heeft drie informatiesessies georganiseerd. In deze bijeenkomsten zijn we ingegaan op relevante vraagstukken bij het ontwerpen van een nieuwe pensioenregeling. Wil je het nog een nakijken? Dat kan hieronder voor de verschillende onderwerpen:

 

Wel of niet invaren

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) geeft als voorkeursroute dat het al opgebouwde vermogen wordt overgebracht naar de nieuwe pensioenregeling (invaren). Slechts als het niet mogelijk is om dit invaren evenwichtig uit te voeren, mogen partijen ervan afzien. Maar dan moet het pensioenfonds wel worden gesloten. Het ING-CDC-pensioenfonds (ICP) kan evenwichtig worden ingevaren. Het is niet uitgesloten dat de Wtp nog gewijzigd wordt. Bij de onderhandelingen houden we dat natuurlijk goed in de gaten.

Compensatie afschaffing doorsneesystematiek

In de enquête was ook een vraag gesteld over de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek. De middengroep (circa 45 tot 60 jaar) wordt hierdoor benadeeld. De Wtp schrijft voor dat deze groep adequaat moet worden gecompenseerd. Op deze vraag werd zeer verdeeld geantwoord. En veel respondenten gaven aan over dit onderwerp meer informatie te willen. Daar gaan we voor zorgen.

Hoe verder

De Unie stelt nu een voorstellenbrief op voor de pensioenonderhandelingen. Deze voorstellenbrief leggen we in concept voor aan onze leden. Daarna kunnen de onderhandelingen beginnen.

WhatsApp

Altijd als eerste op de hoogte! Meld je direct aan voor onze whatsapp-groep “De Unie @ ING”, dan houden wij je ook via deze weg direct op de hoogte van het laatste nieuws. Aanmelden is heel makkelijk.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of heb je informatie die van belang is voor De Unie. Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

ING: overlegkalender

For english see below De tweede helft van dit jaar staat er veel te gebeuren op het gebied van arbeidsvoorwaarden…

ING pension negotiations

Nederlandse versie klik hier On June 13, 2024, De Unie held pension negotiations with your employer and with the other…

Word gratis lid