De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Motorvoertuigen- en Tweewielersbedrijven: lopende cao-besprekingen

25 september 2023

Deze zomer informeerden wij de leden over de toen aankomende besprekingen voor de nieuwe cao Motorvoertuigen en Tweewielers. De huidige cao loopt tot en met 31 oktober 2023. Inmiddels zijn de gesprekken voor de nieuwe cao-periode begonnen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Nieuwe belangenbehartiger

Peter Werger zal de belangenbehartiging van Motorvoertuigen en Tweewielers per oktober 2023 overnemen van zijn collega Sjerp Holterman. Dit lopende onderhandelingsproces zullen zij grotendeels gezamenlijk doen. Hij zal iedereen op de hoogte houden van de verdere cao-ontwikkelingen en zal dienen als aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen.

De lopende onderhandelingen

Inmiddels hebben de eerste twee gesprekken tussen werkgever en de vakorganisaties plaatsgevonden.

Deze vonden plaats in een toelichtende sfeer, waarin zowel de vakorganisaties als de werkgeversdelegatie hun inzet en ambities voor het cao-traject presenteerden. De voorstellenbrief van De Unie kun je hier lezen. De geleverde input van de leden is hierin meegenomen.

Belangrijke thema’s tijdens de eerste gesprekken waren loon en koopkrachtbehoud, secundaire voorwaarden als reiskostenvergoeding en thuiswerken, het bijwerken van het loongebouw, en de aantrekkelijkheid van de sector.

Hoewel de gesprekken constructief begonnen zijn en er ten dele sprake is van overlappende ambities tussen werknemer- en werkgeverszijde, verwachten wij op basis van de ingenomen standpunten geen kort onderhandelingsproces. Uiteraard houden wij iedereen op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Inbreng

Contact met de leden is belangrijk, zowel voor, tijdens, als na het cao-onderhandelingsproces. Mocht jij opmerkingen of aanbevelingen hebben naar aanleiding van het bovenstaande of op basis van de inzetbrief, laat dit dan weten door contact op te nemen met Peter Werger (belangenbehartiger) via peter.werger@unie.nl

Gerelateerde berichten

Cao-akkoord banden en wielen-sector

We hebben een cao-akkoord bereikt met gemiddeld 8,84% loonsverhoging voor jouw cao 2024 in de Banden en Wielen-sector.   Het…

Word gratis lid