De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

CRV Stemming onderhandelingsresultaat cao

05 januari 2023

Op 13 december 2022 heeft De Unie met de directie van CRV een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao’s (CRV en Monsternemers) per 1 januari 2023 bereikt. De afspraken die we met de directie in een aantal constructieve overleggen hebben gemaakt, hebben we op 4 januari geformaliseerd en kun je hier lezen.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

We spreken als De Unie van een onderhandelingsresultaat en leggen dit resultaat (gematigd) positief aan je voor. De Unie wil in beginsel loonafspraken maken waarbij sprake is van koopkrachtverbetering. Maar met de tegenwoordige hoge inflatie is onze (realistische) inzet dat de inflatie zo maximaal mogelijk moet worden gecompenseerd door loonsverhogingen.

Het is goed om eerst even stil te staan bij het begrip inflatie.

Er dient wat ons betreft onderscheid gemaakt te worden tussen structurele inflatie en niet-structurele inflatie.

  • Structurele inflatie is inflatie die blijft; die zeer waarschijnlijk niet meer zal worden gecompenseerd door toekomstige prijsdalingen of overheidsmaatregelen. Van de huidige inflatie (over heel 2022 komt deze naar verwachting uit op 10%-12%) is ongeveer 6% structureel. Men noemt dit ook wel ‘de kerninflatie’.
  • Niet-structurele inflatie: van de genoemde 10%-12% inflatie neemt gas en elektra minimaal de helft voor haar rekening. De verwachting is (en dat zie je nu ook al terug) dat deze prijzen in 2023 zullen dalen. Daarnaast repareert het kabinet een behoorlijk deel van de gestegen energielasten door een energieplafond in te bouwen en belastingtarieven en belastingschijven aan te passen met als doel de koopkracht voor 2023 zo veel mogelijk te herstellen.
  • Voor het jaar 2023 is inmiddels de verwachting dat de inflatie uit zal komen op 5% tot 6%.

Met de afspraken die we nu met CRV hebben gemaakt zijn we een behoorlijk eind in de gewenste richting gekomen. De totale afgesproken structurele salarisverhoging in de nieuwe cao met een looptijd van 17 maanden is 8,5% (4,5% + 3,5% + 0,5% eindejaarsuitkering). Teruggerekend naar 12 maanden (jaarbasis) is dat 6%.

Ook is er een eenmalige uitkering van €750 afgesproken. Deze uitkering zal voor velen zeer welkom zijn. Deze eenmalige uitkering levert op dit moment een bijdrage aan het huidige koopkrachtverlies. Deze eenmalige uitkering compenseert daarnaast ook deels het nadeel van het later laten ingaan van een deel van de structurele verhoging (3,5%) dan op de eerste dag van de nieuwe cao.

We hebben tenslotte ook rekening te houden met de financiële gang van zaken bij CRV. De resultaten van CRV zijn weliswaar niet negatief, maar ook niet om over naar huis te schrijven. Daarnaast kijken we bij CRV met zijn allen aan tegen een ongewisse toekomst en de zekerheid van een afnemende rundveestapel in de komende jaren.

Alle overige gemaakte afspraken, naast het inkomen, staan in dit onderhandelingsresultaat.

Alle elementen samen en alles afwegende legt De Unie dit cao-resultaat positief ter stemming voor aan haar leden.

Stemming

De leden hebben bericht ontvangen met daarbij de mogelijkheid hun stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat. De stemming staat op en tot en met 15 januari 2023.

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht kun je mailen naar jan.admiraal@unie.nl

Gerelateerde berichten

CRV: Update 1e cao-overleg

Op dinsdag 2 april was de eerste onderhandelingsronde met betrekking tot de nieuwe cao CRV en de cao CRV Monsternemers….

CRV: De cao 1 juni 2024

Onderhandelingen cao’s CRV en Monsternemers Op 2 april 2024 gaan we van start met de onderhandelingen voor de nieuwe cao’s….

Word gratis lid