De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: aanbieden petitie 10 november 2022

01 november 2022

De petitie die De Unie samen met de andere vakorganisaties heeft gelanceerd sluit op 7 november 2022. De petitie wordt vervolgens aangeboden.

 

Plaats: het plein voor Cedar (Amsterdam)
Tijdstip: 12.00 uur
Datum: 10 november 2022

Wat kun jij doen?

  • Werk jij op 10 november 2022 als het kan in Amsterdam?
  • Kom in je lunchpauze, om 12.00 uur naar het plein voor Cedar en neem je collega’s mee.

De pers is uitgenodigd en we willen indrukwekkende foto’s in de krant.

  • Als je niet naar Amsterdam kunt komen, doe dan in ieder geval mee aan de ING-werk-op-kantoor-dag die we ook op 10 november houden. Als iedereen deze dag op kantoor werkt dan weten we meteen of ING nog wel voor alle medewerkers een werkplek heeft. Dit is interessant voor de discussie over de thuiswerkvergoeding.
  • Vraag je collega’s om uiterlijk 7 november de petitie te ondertekenen. Dit kan hier.

De vakorganisaties hebben tot nu toe gezamenlijk zo’n 5.000 handtekeningen opgehaald. Maar we willen nog veel meer impact maken.

Waarom organiseren we deze petitie?

De medewerkers van ING hebben in 2020 en 2021 geen salarisverhoging gehad, terwijl ING miljarden winst maakt. Nu is de inflatie op een ongekend hoog niveau. De Unie wil een cao die rechtdoet aan de medewerkers van ING. Daarom hebben we de cao-onderhandelingen scherp ingestoken, scherper dan de leden doorgaans van De Unie gewend zijn. We willen een goed startbod van ING. Als we nu al gaan onderhandelen dan blijft het salarisbod van ING steken op de 3% die ze nu biedt. Het standpunt van ING is immers niet gewijzigd, namelijk dat salarissen bij ING hoger liggen dan de salarissen uit de ‘vertrouwelijke’ benchmark. Alleen de medewerkers die ING aanwijst, komen wat het bedrijf betreft in aanmerking voor een verhoging. Met een bedrijf dat zo denkt kom je niet ver als je redelijk wil onderhandelen. Redelijkheid moet van twee kanten komen. Bij ING moeten we als vakorganisaties en medewerkers samen ING duidelijk maken dat je bij een inflatie van inmiddels 16%, niet meer kunt aankomen met een structurele salarisverhoging van 3%.

Vandaar onze strategie, eerst een fatsoenlijk startbod van ING, daarna gaan we praten.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen. Neem dan svp contact met ons op.

Inge de Vries, inge.de.vries@unie.nl
Mandy Raaijmakers, mandy.raaijmakers@unie.nl

———————————————————–

Petition for fair salary raise

The petition launched by De Unie, together with the other trade unions, will close on November 7, 2022. The petition will then be presented to ING.

Place: the square in front of Cedar (Amsterdam)
Time: 12.00 o’clock
Date: November 10, 2022

What can you do?

  •  Work in Amsterdam on November 10, 2022 if possible
  • Come to the square in front of Cedar during your lunch break at 12:00 and take your colleagues with you.The press is invited and we want to show them an impressive gathering of ING employees.
  • If you can’t come to Amsterdam, at least participate in the ING work-at-the-office day that we will also be holding on November 10. If everyone works at the office on this day, we immediately know whether ING still has a workplace for all employees. This is interesting for the discussion about the homework allowance.
  • Ask your colleagues to sign the petition for a fair salary raise, no later than 7 November. This can be done here.

The trade unions have collectively collected about 5,000 signatures so far. But we have to make a far greater impact to convince ING.

Why are we organizing this petition?

ING employees have not had a salary increase in 2020 and 2021, while ING makes billions in profit. Now inflation is at an all-time high. The Union wants a collective labor agreement (CLA) that does justice to ING employees. That is why we have taken a strong stance starting the CLA-negotiations. We want a good starting offer from ING. If we start negotiating now, ING’s salary bid will remain at the current 3% level. After all, ING’s position has not changed, namely that salaries at ING are higher than the salaries from the ‘confidential’ benchmark. As far as the company is concerned, only the employees designated by ING are eligible for an increase. If ING doesn’t act like a dutch company, it’s not usefull fort De Unie to negiotiate like a reasonable union. Reasonableness has to come from both sides. At ING, we, as unions and employees, have to convince ING that a structural salary increase of 3% just isn’t sufficient in these days. Hence our strategy, first a decent starting bid from ING, then we’ll talk.

Contact

Do you have any questions regarding this message, or do you have any information that you would like to share with De Unie? Please contact us.

Inge de Vries, inge.de.vries@unie.nl
Mandy Raaijmakers, mandy.raaijmakers@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

ING: Verslag Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf…

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving….

Word gratis lid