De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Nieuwe cao

10 januari 2024
Achmea

Eind vorig jaar zijn de leden werkzaam bij Achmea geïnformeerd over het resultaat van de cao-onderhandelingen. In de afgelopen periode hebben de leden samen met al hun collega’s, kunnen laten weten wat ze van dit resultaat vinden Inmiddels zijn de stemmen geteld. Bijna 75% van alle medewerkers heeft gereageerd. En dat is een enorm hoge respons. Ongeveer 92% van de medewerkers die gereageerd hebben, heeft aangegeven te kunnen instemmen met de nieuwe cao.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

De uitslag van de stemming is dus zeer positief. Daarbij moet wel worden aangetekend dat natuurlijk niet iedereen 100% tevreden is. Vanwege de hoge inflatie en het verlies aan koopkracht hadden veel medewerkers hoge(re) verwachtingen. Men ziet deze uitkomst als het hoogst haalbare en is daar tevreden mee. Daarbij zijn veel ja-stemmers zich er ook van bewust dat er een afweging moet worden gemaakt tussen het bedrijfsbelang en het werknemersbelang.

Daarnaast wordt het gewaardeerd dat er in de onderhandelingen rekening is gehouden met de diverse belangen onder medewerkers en is men tevreden over de communicatie, transparantie én inspraak tijdens de onderhandelingen.

Bij de nee-stemmers (8%) worden vooral de onvoldoende loonsverhoging, te lange looptijd, de éénmalige uitkering en ongelijke verdeling tussen functiegroepen als kritiekpunten genoemd.

Conclusie

De Unie heeft zich altijd op het standpunt gesteld de betrokkenheid van medewerkers bij het cao-proces erg belangrijk te vinden en de cao alleen te zullen tekenen als daar voldoende draagvlak voor is. Met deze uitslag is daar geen twijfel over mogelijk. Wij hebben Achmea dan ook laten weten dat wij akkoord zijn met de nieuwe cao. Een mooi resultaat dat samen met de steun en inbreng van de leden tot stand is gekomen.

Komende weken gaan wij de nieuwe cao-teksten in orde maken. Uiteraard krijgen onze leden bericht wanneer dit klaar is. Daarnaast gaan wij verder met de besprekingen voor de nieuwe pensioenregeling. Dit jaar moeten daarvoor belangrijke besluiten worden genomen.  Uiteraard houden wij onze leden, zoals altijd op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Huug Brinkers, via email huug.brinkers@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid