De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Jouw nieuw cao, onze mening en hoe nu verder

13 december 2023

In dit bericht informeren we je verder over het resultaat van de cao-onderhandelingen en wat De Unie van de uitkomst vindt. Ook zullen we de stemprocedure toelichten.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het cao-resultaat

In ons laatste bericht hadden we de leden al geïnformeerd over de belangrijkste afspraken zoals de looptijd, loon, pensioen en de 34-urige werkweek. De volledige tekst van het cao-resultaat is hier te lezen.

Wat vindt De Unie van het resultaat?

Bij de beoordeling van het resultaat kijken wij vooral naar de uitkomst van de medewerkersenquête helemaal aan begin van de onderhandelingen. In dit rapport hebben de medewerkers immers duidelijk aangegeven wat zij belangrijk vinden. Vraag daarbij is wat is er gerealiseerd, en wat niet?

Loonsverhoging

Voor de afgesproken loonsverhogingen betreft, denken wij dat het resultaat best goed is. De komende periode gaan de salarissen (en daarmee ook de koopkracht van medewerkers) flink omhoog. Door de bodem van 300,- euro per 1-1-2024 krijgen de lagere inkomens verhoudingsgewijs een wat betere verhoging. De hogere schalen krijgen nu een iets hoger percentage (6%) en wat meer perspectief. Het nivellerende effect van het oorspronkelijke voorstel van Achmea is daarmee wat ‘gedempt’, waardoor de uitkomst wat meer ‘in balans’ is. Daarbij hadden we graag ook een structurele correctie afgesproken voor het jaar 2023. Dit is nu een éénmalige uitkering geworden van 2.000,- euro bruto. Best substantieel, maar helaas geen structurele oplossing voor de opgelopen achterstand in 2023.

Pensioen

Het is jammer dat we nog geen afspraken hebben gemaakt over de noodzakelijke aanpassingen van de pensioenregeling in het kader van de Wtp. Deze gesprekken gaan parallel aan de cao-onderhandelingen, wel gewoon door. Omdat de medewerkers duidelijk hebben aangegeven pensioen een belangrijk onderwerp te vinden is het wel goed nieuws, dat de huidige regeling ongewijzigd wordt voortgezet.

Arbeidsduur en werktijd

Veel medewerkers hebben aangegeven graag meer regie te willen hebben over hun arbeidsduur en werktijd. De afgelopen jaren is gebleken dat – om verschillende redenen – lang niet iedereen maximaal 34-uur wil werken. Helaas hebben we daar wederom geen afspraken over kunnen maken. De bestaande overgangsregeling wordt ook niet opnieuw verlengd. Wel wordt de Achmea Select aanvraagprocedure meer – / minder uren aangescherpt, inclusief een bezwaarprocedure. Niet de budgetten moeten leidend zijn bij de beoordelingen, maar wat ons betreft vooral de hoeveelheid werk. Uiteraard gaan wij dat komende periode met meer belangstelling dan ooit monitoren.
Positief is dat de Select-uren gaan meetellen voor de winstdeling en dat er gedurende de looptijd van de cao een vangnetregeling (gedeeltelijk financiële compensatie) komt bij het niet toewijzen van meeruren Select.

Regelingen

Ook positief is onder andere dat ook parttimers de volledige RVU-vergoeding kunnen krijgen, ook nieuwe medewerkers gebruik kunnen maken van het klimaatbudget, de doorbetaling bij kortdurend zorgverlof wordt verhoogd. Wij gaan verder praten over de ‘agenda van de toekomst en of de inzetbaarheidsdagen ook gebruikt kunnen worden voor niet verplichte studies.

Conclusie

Samengevat wordt met dit resultaat aan veel wensen uit de medewerkers-enquête tegemoetgekomen, maar op sommige punten ook (nog) niet. Zo eerlijk moeten we zijn. Het is nu aan de medewerkers om te beslissen of dit resultaat ook een akkoord wordt.

Stemmen

Om het draagvlak voor de cao te vergroten, hebben alle medewerkers van Achmea niet alleen kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden, maar mogen zij ook hun stem uitbrengen over dit resultaat. De Unie is daarover vanaf het begin duidelijk geweest. Al in onze nieuwsbrief van 15 juni van dit jaar hebben wij aangegeven dat De Unie de nieuwe cao alleen tekent als daar voldoende draagvlak voor is.

Namens de 3 vakbonden ontvangen de medewerkers begin volgende week – van het onafhankelijke onderzoeksbureau Innervoice – een bericht en uitnodiging om te stemmen. Dit bureau heeft ook de eerdere enquête uitgevoerd. De stemming is uiteraard vertrouwelijk.

Zodra de uitslag van de stemming bekend is (waarschijnlijk 9 januari 2024) weten we dus of er een nieuwe cao is. Uiteraard roepen we al onze leden op om gebruik te maken van het stemrecht. Hoe meer medewerkers/leden stemmen, hoe representatiever de uitslag!

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, stuur dan een bericht naar Huug Brinkers (belangenbehartiger) email huug.brinkers@unie.nl Wij proberen alle vragen weer zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Gerelateerde berichten

Achmea

Achmea: Nieuwe cao

Eind vorig jaar zijn de leden werkzaam bij Achmea geïnformeerd over het resultaat van de cao-onderhandelingen. In de afgelopen periode…

Achmea

Achmea: Resultaat bereikt

Op donderdag 7 december hebben we met Achmea een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao. Een resultaat dat niet gemakkelijk…

Achmea

Achmea: Update 4 december 2023

Op dinsdag 4 december 2023 hebben we met Achmea lang en intensief verder gesproken over de nieuwe cao. Er zijn…

Word gratis lid