De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Start cao-onderhandelingen

15 juni 2023

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van de vorige cao-onderhandelingen en de noodzakelijke vernieuwing van de pensioenregeling, weer een belangrijk moment. Het gaat immers om jullie toekomstige arbeidsvoorwaarden.   

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Inzet De Unie

Het is de bedoeling dat – net als bij de vorige cao onderhandelingen – alle medewerkers de gelegenheid krijgen hun wensen en mening kenbaar te maken. Dit zal op dezelfde manier gebeuren als bij de laatste cao-onderhandelingen. Uiteraard is daarbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd. Op basis van jullie mening zal De Unie een voorstellenbrief maken voor de nieuwe cao. Daarbij zullen, naast inkomen, ook alle andere door jullie als belangrijk aangegeven thema’s weer aan de orde komen. Verwachting is dat je hierover een aantal weken meer informatie over zult krijgen.

Plan is ook dat daarna alle medewerkers de mogelijkheid krijgen hun mening over het resultaat van de komende onderhandelingen kenbaar te maken. Wij vinden dat een prima ontwikkeling. Immers, de vorige cao is niet zonder ‘slag of stoot’ tot stand gekomen. Het is een publiek geheim dat er niet veel draagvlak was voor het uiteindelijke resultaat (leden van De Unie hebben destijds niet ingestemd). Ook het feit dat Achmea niet is ingegaan op ons verzoek om vanwege de hoge inflatie in 2023 de cao ‘open te breken’ is van belang voor de komende onderhandelingen. Daarom is het goed dat opnieuw alle medewerkers bij de cao-onderhandelingen betrokken worden. Hoe meer medewerkers zich uitspreken, hoe meer Achmea daar rekening mee zal (moeten) houden.

De Unie is wat dat laatste betreft helder. Wij tekenen alleen een nieuwe cao als daar voldoende draagvlak voor is. Medewerkers verdienen een goede cao en Achmea moet een aantrekkelijke werkgever blijven. Niet alleen voor de huidige -, maar ook voor eventueel nieuwe medewerkers.

Pensioen

Afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. Hoewel de wetgeving nog lange tijd niet definitief was, is er de afgelopen maanden door vakbonden, Achmea en het pensioenfonds hard gewerkt aan de voorbereiding van de totstandkoming van een nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe regeling is nodig, omdat de huidige regeling niet meer voldoet aan de nieuwe pensioenwet.

Inmiddels is de wetgeving definitief (Eerste Kamer heeft ingestemd). Na al het voorbereidende werk zullen er binnenkort besluiten moeten worden genomen. Voor welke regeling kiezen we (solidair of flexibel)? Wat wordt de kwaliteit van de regeling (hoogte van de premie) en wat gaan we doen met reeds opgebouwde rechten (invaren is ‘default’)? En wat zijn de gevolgen/oplossingen voor het moeten loslaten van de zogenaamde doorsneepremie (nu voor iedereen gelijk)? Kortom, er moeten belangrijke besluiten worden genomen.

De Unie heeft erop aangedrongen om snel met medewerkers te gaan communiceren en alle besluiten mede te laten afhangen van de mening van medewerkers. Dat het een complexe materie is, wil immers niet zeggen dat jouw mening niet belangrijk is. Ook hier kunnen de leden dus komende weken/maanden meer informatie over verwachten.

Contact

Jouw ideeën voor de nieuwe Achmea-cao kun je mailen. Mocht je nog andere vragen of opmerkingen hebben, laat ons dit dan ook weten via huug.brinkers@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid