De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering:

17 januari 2024

In dit bericht informeren wij je over de start van de onderhandelingen voor een nieuwe branche-cao vanaf 1 april 2024.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Cao-onderhandelingen

Wij hebben vier onderhandelingsdagen staan, te weten 16 januari, 23 januari, 1 februari en 13 februari 2024 om te komen tot een nieuwe cao voor medewerkers in de contractcatering, hospitality en inflight. Dinsdag 16 januari hebben wij de eerste onderhandelingsronde gehad. Deze stond in het teken van het bespreken van de voorstellenbrieven van de verschillende cao-partijen. Wij hebben de inzet van De Unie voor de contractcatering, hospitality en inflight toegelicht. De werkgevers hebben dit ook gedaan. Lees hier hun inzet voor de nieuwe cao.

Contractcatering en hospitality

Voor het deel in de contractcatering en hospitality kijken werkgevers naar wat er in de horeca-cao is afgesproken qua loon en loontabellen. Op zich geen gekke gedachte maar hoe dit precies te doen in de loonschalen van de contractcatering en hospitality is uitgebreid met elkaar doorgenomen. En dan hebben wij ook nog te maken met de invoering van het nieuwe minimumloon per 1 januari 2024 en 1 juli 2024. Dat heeft ook nog effect op een groot aantal loonschalen en treden.

Werkgevers geven aan dat zij niet zo happig zijn op extra verlof(regelingen) die vakorganisaties voorstellen omdat zij aangeven dat er al krapte is op de arbeidsmarkt en dat extra verlof dit alleen maar moeilijker maakt. Ook willen zij liever de prioriteit leggen bij de loonindexatie dan extra (financiële) waarde toevoegen in het pluspakket. Wij gaan het hier later nog uitgebreid over hebben.

Vakorganisaties hebben aangegeven dat de communicatie over de overstap van deel A naar deel B wel beter kan. Werkgevers willen hier ook aan meewerken. Om dit voor te bereiden hebben wij gevraagd om een feitelijk overzicht van de verschillen tussen deel A en B. Dat helpt om te weten waar wij het nu precies over hebben. Dinsdag 23 januari is dit overzicht hopelijk klaar en dan gaan wij het daar verder over hebben en natuurlijk over loon en de andere voorstellen. Wordt vervolgd!

Inflight

De inflight heeft een eigen overlegtafel voor de bespreking van de zaken die specifiek van toepassing zijn op de inflight in de branche-cao. De voorstellenbrieven zijn dus ook daar doorgenomen met de werkgevers in de inflight. Lees hier hun inzet voor de nieuwe cao inclusief het onderdeel inflight. Na het toelichten van de inzetbrieven hebben wij de vraagstukken van de inflight besproken. Dit zijn de ontwikkelingen op Schiphol, arbeidsmarktkrapte, toekomstplannen en loonontwikkelingen bij Schipholbedrijven en andere sectoren. Daarna zijn wij langs alle overige werkgeversvoorstellen gegaan. Er zijn voorstellen die prima lijken zoals de uitbreiding van het generatiepact en het ontwikkelen van medewerkers. Ook zijn er voorstellen die ingewikkelder zijn zoals de afbouw van de ploegendienst en aanpassing van de roostersystematiek. Het overleg is in een prima sfeer verlopen en de volgende keer gaan wij er verder op door met elkaar. Dan komt loon ook uitgebreider aan bod. Dinsdag 26 januari 2024 zien wij elkaar weer en volgt er ook weer een nieuwsbericht.

Wat vind jij?

Wat vind jij van de inzet van werkgevers en heb je feedback voor de belangenbehartiger over de eerste ronde? Laat het de belangenbehartiger weten vóór de tweede ronde op dinsdag 23 januari via emanuel.geurts@unie.nl? Alvast bedankt!

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je de belangenbehartiger Emanuel Geurts bereiken via emanuel.geurts@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid