De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Uitvaartbranche: Voortgang cao-onderhandelingen

15 maart 2024

Op 22 februari 2024 heeft de belangenbehartiger Hans Korver de leden geïnformeerd  over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Hij gaf toen ook aan de leden verder te informeren na onze volgende onderhandelingsdag van 13 maart 2024. In dit bericht lees je meer over de stand van zaken met betrekking tot de cao-onderhandelingen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Waar staan we nu?

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we nog wel wat stappen te zetten hebben alvorens we tot een onderhandelingsresultaat kunnen komen.

Tot onze verbazing heeft de werkgeversdelegatie de onderhandelingsdag van 13 maart afgezegd. Met als gevolg: het gat is niet overbrugd en de andere cao-onderwerpen konden we ook niet bespreken. De Unie en haar collegabonden vinden dit uitermate teleurstellend. De werkgevers geven aan meer tijd nodig te hebben. We hebben moeite met de vertraging die hierdoor ontstaat, omdat we weten hoe belangrijk het voor de medewerkers is om helderheid te krijgen over de nieuwe cao-afspraken. De volgende onderhandelingsronde staat gepland op 25 maart aanstaande. We streven ernaar om dan wel afspraken te maken die in de nieuwe cao terechtkomen.

Na 25 maart worden de leden verder geïnformeerd over de verdere voortgang van de onderhandelingen.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of via 06-52522073.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid