De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Bosch Transmission Technology: Aanpassingen sociaal plan

01 augustus 2023

De uitkomst van de ledenraadpleging over het sociaal plan is positief. Desondanks hebben wij naar aanleiding van de op- of aanmerkingen vanuit de ledenraadpleging besloten om opnieuw met de werkgever in overleg te treden om een aantal zaken te verduidelijken en te verbeteren. Dit gesprek heeft op woensdag 26 juli plaatsgevonden.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Het overleg van 26 juli 2023 tussen de vakbonden en werkgever heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen ten opzichte van het eerdere concept sociaal plan.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De looptijd van het sociaal plan is verlengd. Het concept sociaal plan kent nu een looptijd van1 september 2023 tot en met 31 augustus 2028 in plaats van een einddatum van 1 januari 2025.
  • Er is een zogenaamderetentiebonusvoor medewerkers overeengekomen. Voor de voorliggende reorganisatie ontvangen aangezegde medewerkers vanaf 1 januari 2024 tot aan de datum einde dienstverband een “extra bedrag” van € 500,- bruto per maand.
  • Bij de plaatsmakersregeling is de aftopping van de beëindigingsvergoeding verhoogd. De vergoeding was eerst maximaal € 70.000,- (50% van de maximale vergoeding) en de vergoeding is nu gemaximeerd op de wettelijke transitievergoeding met een maximum van € 89.000,- bruto. Indien het jaarsalaris hoger is dan € 89.000,-, geldt dat jaarsalaris als maximumbedrag met een maximum van € 140.000,- bruto.
  • Voor medewerkers van 60 jaar en ouder is de outplacementbegeleiding verruimd van 6 naar 10 maanden met optie tot verlenging met 2 maanden.

Daarnaast zijn er nog enkele tekstuele aanpassingen gedaan om de leesbaarheid en/of interpretatie van artikelen of definities te verbeteren. Bijvoorbeeld de definitie brutomaandsalaris. Hier zijn de elementen die meegenomen worden in de berekening nu expliciet vermeld. De nieuwe tekst van het sociaal plan is hier te lezen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Suat Koetloe, via Suat.Koetloe@unie.nl of op 06-5252 2061.

Word gratis lid