De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Technische Groothandel: Er is een nieuw verbeterd cao-onderhandelingsresultaat

07 februari 2023

Op 6 februari 2023 is er met de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao.

Vanaf 13 februari 2023 tot en met 19 februari 2023 kunnen de  werknemers in de sector Technische Groothandel opnieuw stemmen over het nieuwe onderhandelingsresultaat voor de cao.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Wij hebben met de WTG op basis van een nieuw voorstel van de WTG drie intensieve gesprekken gevoerd en op 6 februari hebben we een aanzienlijk verbeterd onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao. Met onderhandelen is naar onze mening nu het maximale resultaat bereikt.

Een samenvatting op hoofdpunten lees je hier. Click here for the English (convenient) version.

Wil je de volledige tekst van dit onderhandelingsresultaat lezen, klik dan hier.

Click here for the English (convenient) version.

 

Wat zijn de verbeteringen en wat is de duiding van De Unie 

Inkomen
Vooropgesteld: een bod over de hoogte van de structurele salarisstijging moet je altijd beoordelen in relatie met de looptijd van de cao.

De WTG bood in het afgewezen cao-bod 5% over een looptijd van 15 maanden. Op jaarbasis uitgedrukt (d.w.z. berekend op 12 maandsbasis) is dat 4%.

In het nieuwe onderhandelingsresultaat hebben we een structurele verhoging van de salarissen van in totaal 6% afgesproken (per 1 april 2023 4% en per 1 september 2023 2%) in een cao met een looptijd van 12 maanden.

  • Dit betekent dat de nieuwe afspraak 50% hoger is dan het oude cao-bod van de WTG: van 4% naar 6%.
  • Hoewel 6% niet tegemoet komt aan de wens van een grote meerderheid van de respondenten van de DigiC enquête om de volledige prijsstijgingen te compenseren,  kunnen we ook constateren dat een volledige compensatie van de inflatie in geen enkele cao in Nederland is/wordt afgesproken. De afgesproken cao-verhogingen in de cao’s in Nederland bedraagt gemiddeld over heel 2022 3,8%. De gemiddelde cao-verhoging van de in december afgesloten cao’s bedraagt 6%.
  • Bij de boordeling van het vorige cao-bod maakten we onderscheid tussen tijdelijke inflatie en structurele (kern-) inflatie en stelden wij vast, dat als je in cao’s de structurele inflatie (= inflatie die niet meer verdwijnt) wilt compenseren, je een structurele loonsverhoging van minimaal 6% zou moeten afspreken. Wat dat betreft komt de nu afgesproken 6% (4% + 2%) daaraan tegemoet.

Ingangsdatum salarisverhogingen, eenmalige uitkering en bodem

Jullie kunnen zien dat de structurele verhoging van 4% per 1 april 2023 ingaat. Dat is 3 maanden later dan de 4% uit het vorige oude cao-bod. Uiteraard hebben we dat punt met de WTG besproken.

Omdat we weten en vinden dat de lagere inkomens hier relatief meer nadeel van ondervinden, hebben we voorgesteld om de eenmalige uitkering van €1.000 (bruto) te verhogen. Helaas hebben we hier geen overeenstemming over kunnen bereiken.

Maar om voor de lagere inkomens toch wat meer te doen dan 4%, is er een bodem afgesproken bij de structurele verhoging van 4%. We hebben namelijk afgesproken dat de verhoging van 4% tenminste € 90,- bedraagt (bij een voltijds-salaris). Dit betekent dat de structurele loonsverhoging bij een inkomen dat lager is dan € 2.200,- per maand meer is/wordt dan 4%. Bijvoorbeeld: bedraagt jouw salaris € 2.000,-, dan wordt jouw nieuwe salaris  €2.090; een verhoging met 4,5%.

De eenmalige uitkering van € 1.000,- levert zoals we eerder hebben gezegd een goede bijdrage aan het huidige koopkrachtverlies. En de € 1.000,- compenseert ook deels het nadeel van het later ingaan van de structurele verhoging dan op de eerste dag van de nieuwe cao. Doordat de loonsverhoging van 4% niet ingaat op 1 oktober 2022 maar op 1 april 2023 en doordat de loonsverhoging van 2% op 1 september 2023 ingaat, is er sprake van een nadeel. Daar staat tegenover dat dit verbeterde onderhandelingsresultaat 2% hoger is dan het vorige cao-bod en dat je salaris op 1 oktober 2023 structureel met tenminste 6% tot maximaal 6,7% (als gevolg van de bodem van € 90,-) is gestegen.

Reiskosten
Ook op dit onderwerp hebben we een verbetering afgesproken. Elke werknemer ontvangt een reiskostenvergoeding indien de werknemer meer dan 10 kilometer (enkele reis) van de werkplek woont. Indien de woon-werk afstand meer dan 10 kilometer bedraagt wordt de volledige woon-werk afstand, tot een maximum van 30 kilometer (afstand enkele reis) vergoed. De reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer bedraagt minimaal € 0,19 per kilometer.

Pensioenregeling
Cao-partijen hebben afgesproken dat elke onderneming in de Technische Groothandel verplicht zou moeten worden om een pensioenregeling aan te bieden aan de medewerkers. Cao-partijen zullen in 2023 onderzoek doen in hoeverre werkgevers op dit moment al dan niet al een pensioenregeling aan hun medewerkers aanbieden en zo ja, hoe deze regeling er inhoudelijk uitziet.

Te bespreken thema’s
Uiteraard zijn ook de andere uitkomsten van de brede DigiC-enquête zeer waardevol. En daarom hebben we met de werkgevers Technische Groothandel (WTG) afgesproken om deze belangrijke thema’s tijdens de looptijd van de CAO nader uit te werken. Dit geldt in ieder geval voor de thema’s Pensioen, Verlofregelingen en Vitaliteitsregeling/ Generatiepactregeling.

Het eerdere (oude) cao bod van 30 november 2022 hebben wij bij de stemronde van december voorzien van een uitgebreide toelichting en van een zo objectief mogelijke ‘beoordeling’. De hebben wij gedaan en dat doen wij, omdat wij ons kunnen voorstellen dat het geven van een oordeel over een onderhandelingsresultaat niet altijd makkelijk is omdat er meestal geen of onvoldoende referentiekader bij werknemers is waarmee je de afspraken kunt vergelijken.

Wat ging hier aan vooraf?

DigiC

Zoals de meeste van jullie inmiddels weten heeft De Unie voor het eerst volgens het zogenaamde DigiC proces deelgenomen aan de cao-onderhandelingen bij de Technische Groothandel. Dat betekent dat alle werknemers betrokken zijn geweest om input te leveren voor de onderhandelingen en ook dat alle werknemers de gelegenheid krijgen om te mogen stemmen over het eindresultaat.

Klik hier voor de uitkomsten van de DigiC enquête van november 2022.
Klik hier voor onze inzetbrief van De Unie welke is gebaseerd op de uitkomsten van die DigiC enquête.

Het definitieve cao bod van de WTG van 30 november 2022 en de peiling daarover

In oktober en in november vorig jaar hebben we cao-onderhandelingen met de WTG gevoerd en dat resulteerde op 30 november 2022 in een definitief cao-bod van de WTG.

De Unie heeft dat cao-bod van de WTG volgens de DigiC methode neutraal ter stemming aan de werknemers in de sector voorgelegd. Als je nog eens wilt teruglezen hoe wij vinden dat je tegen het definitieve cao-bod van 30 november 2022 aan kunt kijken, klik dan hier. We hebben ons daarbij toen voornamelijk geconcentreerd op de  door de WTG aangeboden loonsverhogingen. Wat wij toen daarover hebben gezegd, geldt in grote lijnen wat ons betreft nog steeds.

Met een meerderheid van 60% van de uitgebrachte stemmen (er zijn toen 7680 stemmen uitgebracht) werd het cao-bod van de WTG verworpen. Zie daarvoor dit bericht op onze website.

Hoe ging het vervolgens verder?

Bij het uitbrengen van de stem hebben werknemers in de Technische Groothandel een toelichting kunnen geven op hun stem. Die toelichtingen zijn zorgvuldig bekeken om een goed beeld te krijgen van de redenen die werknemers hebben opgegeven om dit resultaat af te wijzen en de redenen die zijn gegeven om wel akkoord te gaan.

Met de informatie gebaseerd op de vele toelichtingen (bijna 3000) van de respondenten, hebben wij de WTG opgeroepen om het cao-bod van 30 november in te trekken en weer met ons in gesprek te gaan om stappen te zetten die uiteindelijk zullen leiden tot een nieuw cao-resultaat dat wel kan rekenen op de steun van de werknemers.

Daarop heeft de WTG de vakbonden uitgenodigd en op 18 januari zijn de onderhandelingen over nieuwe, aangepaste en betere cao-afspraken van start gegaan.

Tenslotte

Dit onderhandelingsresultaat is het maximaal haalbare resultaat gebleken. De werkgevers hebben naar onze inschatting het achterste van hun tong laten zien. Mocht een meerderheid van de uitgebrachte stemmen het onderhandelingsresultaat afwijzen, dan is de stellige verwachting  dat werkgevers niet opnieuw de onderhandelingen zullen heropenen.

Stemmen

Om te kunnen stemmen zullen de werknemers benaderd worden door het onafhankelijke onderzoeksbureau Innervoice. Via jouw mailadres bekend bij jouw werkgever ontvang je een bericht met een link naar een stemformulier waar je vervolgens een stem kunt uitbrengen met een toelichting. Stemmen kan tot en met zondag 19 februari 2023.

Het is belangrijk om je stem uit te brengen. Óók in het geval jouw werkgever al een loonsverhoging heeft doorgevoerd. De cao wordt pas definitief als wij kunnen instemmen met de cao op basis van de stemmingsuitslag.

Contact

Zijn er vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht. En wil je de belangenbehartiger hierover mailen, stuur dan een mail naar jan.admiraal@unie.nl.

Klik hier voor onze branchepagina Technische Groothandel.

Gerelateerde berichten

Technische Goothandel: Ruime meerderheid stemt in met cao-onderhandelingsresultaat Technische Groothandel

Van 4 tot en met 17 maart 2024 hebben de medewerkers in de sector Technische Groothandel het nieuwe cao-onderhandelingsresultaat 2023-2025 mogen beoordelen. Een ruime meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft ‘ja’ gezegd tegen dit onderhandelingsresultaat.   Uitslag Onderzoeksbureau Innervoice heeft de volgende uitslag vastgesteld: 7449 werknemers hebben een stem uitgebracht. Deze werknemers hebben als volgt gestemd:…

Technische Groothandel: stemmen

Zoals onlangs aangekondigd hebben we, samen met CNV en RMU een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers in de Technische Groothandel…

Word gratis lid